SUKILĖLIŲ KALNELIS

Istoriniai objektai

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Čia palaidoti 1863–1864 m. sukilimo dalyviai, kurie nubausti mirties bausme buvo šaudomi ir kariami čia pat vietoje. Ilgainiui ši vieta pradėta vadinti Sukilėlių kalneliu. 1931 m. rudenį pagal inžinieriaus Karolio Reisono projektą buvo pradėtas statyti tašyto granito paminklas-obeliskas. Paminklas atidengtas 1935 m. gegužės 30 d., jo pamatuose palaidoti 1863–1864 m. vienuolikos sukilimo dalyvių palaikai, rasti tvarkant kalnelio vietovę. Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečiai čia įrengė savo karių kapines. Be vokiečių kareivių, šiose kapinėse buvo laidojami ir carinės rusų armijos kariai, o paskui jose palaidota ir Antrajame pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių. Sukilėlių kalnelyje palaidota apie 1270 abiejų karų Vokietijos kareivių.

Atsiliepimai

Komentuoti