Šiaulių turizmo informacijos centras

Darbo užmokestis

Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 2871,00 3122,82
Turizmo darbuotojai (vadybininkai, edukatoriai, specialistai) 7.50 1324,00 1474,67
Kiti darbuotojai (ūkvedys, dizaineris, informacinių technologijų, apskaitos dokumentų valdymo specialistai) 1,50 1322,00 1418,72

Informacija atnaujinta – 2023-01-25