Darbo užmokestis

Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2022 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2022 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 2466,00 2871,00 2871,00 2871,00
Turizmo darbuotojai (vadybininkai, edukatoriai, specialistai) 6,50 (7,50 nuo 2022-09-01) 1237,00 1310,00 1324,00 1324,00
Kiti darbuotojai (ūkvedys, dizaineris, informacinių technologijų, apskaitos dokumentų valdymo specialistai) 1,50 1259,00 1321,00 1322,00 1322,00

Informacija atnaujinta – 2022-05-19