Darbo užmokestis

Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 2466,00 2871,00
Turizmo darbuotojai (vadybininkai, edukatoriai, specialistai) 6,50 1237,00 1310,00
Kiti darbuotojai (ūkvedys, dizaineris, informacinių technologijų, apskaitos dokumentų valdymo specialistai) 1,50 1259,00 1321,00

Informacija atnaujinta – 2022-05-19