Šiaulių turizmo informacijos centras

Darbo užmokestis

Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1,00 2871,00  
Turizmo darbuotojai (vadybininkai, edukatoriai, specialistai) 7.50 1324,00  
Kiti darbuotojai (ūkvedys, dizaineris, informacinių technologijų, apskaitos dokumentų valdymo specialistai) 1,50 1322,00  

Informacija atnaujinta – 2023-01-25