Atviri duomenys

Viešai duomenų bazė prieinama šiuo adresu:

https://siauliai.ltic.lt/api/operation-request_v2/

Raktas: ?authToken=C8BMLBYJ07

Dokumentacija kaip prisijungti ir pasiimti duomenis iš duomenų bazės pateikiama čia: dokumentacija