Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

ŠIAULIŲ DVARO SODYBA (ZUBOVŲ RŪMAI)

Dvarai, Šiauliai

Audio gidas

0:00
0:00

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Miesto centre išliko buvusio Šiaulių ekonomijos (ŠE) dvaro po ekonomijos dovanojimo kunigaikščiui P. Zubovui – Zubovų dvaro (Didždvario) – sodybos fragmentai. Žinoma, kad iki naujosios statybos egzistavo ir senoji Šiaulių dvarvietė, kurioje rezidavo ŠE administracijos pareigūnai. Dėl tikslios jos lokalizacijos istorikai dar nesutarė.

Dvaro statybos pradžia naujoje vietoje sietina su A. Tyzenhauzo veikla Šiauliuose. XVIII a. antroje pusėje augant miesto, kaip administracinio centro, reikšmei, reikėjo ir naujos prestižinės administratoriaus rezidencijos.

Senasis Didždvaris – dvaro įrenginių kompleksas.

Rūmai (Aušros al. 50), dabar Šiaulių universiteto dailės fakultetas.

Dvaro rūmai (Šiaulių ekonomijos namai) pradėti statyti XVIII a. pab. 1786 m. ir 1789 m. ŠE inventoriuose įrašyta, kad pastatyta dviaukštė mūrinė administratoriaus rezidencija, dar du mūriniai namai nebaigti statyti. Rūmai išplėsti Zubovų valdymo metais. Grafų palikuonio architekto Vladimiro Zubovo nuomone, jau apie 1875 m. rūmai turėję dabartinę išvaizdą.
1920 m. rūmai atiteko miestui, ir tais pačiais metais čia įsikūrė Mokytojų seminarija, kuri 1949 m. reorganizuota į pedagoginę mokyklą. Nuo 1954 m. patalpose palaipsniui kūrėsi Šiaulių pedagoginis institutas (dabar Šiaulių universitetas).

Mažasis gyvenamasis pastatas (Aušros al. 50a), priklausantis Šiaulių universitetui. Pastatas pastatytas XIX a. Jis buvo vadinamas virtuve. Nuo 1920 m. priklausė Mokytojų seminarijai.

Tarnų gyvenamasis namas (Aušros al. 48), dabar čia įsikūrusios žiniasklaidos tarnybos. Pastatas pastatytas XIX a. dvarą aptarnaujančiam personalui apgyvendinti. Iki Antrojo pasaulinio karo jis buvo dviejų aukštų. Tarpukario metais čia buvo Kauno kunigaikščio Vaidoto 8-ojo pėstininkų pulko štabas ir raštinė.

Arklidės (Dvaro g. 83), dabar čia įsikūręs Šiaulių apygardos teismas. Statytos tuo pačiu metu kaip ir rūmai. XIX a. antroje pusėje Zubovams išsikėlus gyventi į Šiaulių apylinkių dvarus, arklidės tapo nebereikalingos ir buvo naudojamos miesto reikmėms. Čia buvo įsikūręs Šiaulių apskrities taikos teisėjų suvažiavimas, 1875 m. veikė vaikų prieglauda. 1922–1936 m. pastate dirbo Šiaulių apygardos teismas, sovietiniais metais čia taip pat buvo Liaudies teismas.

Dvaro pastatas (Dvaro g. 85). Šis kampinis sklypas XIX a. pab. parduotas iždinei. Čia apie 1908 m. pastatytas banko pastatas.

360°

Atsiliepimai

Komentuoti