Šiaulių turizmo informacijos centras

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRE – STASIO ŠALKAUSKIO PREMIJOS ĮTEIKIMO CEREMONIJA

2023 m. gegužės 16 d. dar vieno iškilaus žmogaus vardas pateks į šiauliečio filosofo prof. Stasio Šalkauskio premijos laureatų sąrašą. Iškilmingo premijos įteikimo renginio Šiaulių kultūros centre metu bus pagerbtas ir pasveikintas tryliktasis premijos laureatas. Filosofo prof. Stasio Šalkauskio premija skiriama kas treji metai už tautos kultūros, meno, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą ir plėtojimą asmenims, savo veikla tęsiantiems Stasio Šalkauskio darbus ir idėjas. Renginio organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybė. Partneriai: Šiaulių kultūros centras, koncertinė įstaiga „Saulė“, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija. Draugas – Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Renginys nemokamas.

 

Stasys Šalkauskis – filosofas, pedagogas, vienas žymiausių ir iškiliausių asmenybių Šiaulių krašte. Aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, skleidė tautiškumo, religingumo idėjas. Su pertraukomis mokęsis ir gyvenęs Šiauliuose, diegė teigiamą požiūrį į mokslą, meną ir kultūrą.

Šiauliečiai gegužę laiko Šiaulių miesto pasididžiavimo – filosofo prof. Stasio Šalkauskio – mėnesiu. Ir ne tik dėl to, kad gegužės 16-ąją minimos šios iškilios asmenybės gimimo metinės, – tądien įteikiama filosofo prof. Stasio Šalkauskio vardo premija. Ją įsteigė Šiaulių miesto savivaldybė, tęsdama Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos ilgametę tradiciją – siekį įamžinti filosofo prof. Stasio Šalkauskio atminimą. Kas trejus metus įteikiama premija – garbingas apdovanojimas, suteikiamas už kultūros, meno, mokslo ir filosofinės minties turtinimą ir ugdymą iš Šiaulių krašto kilusiems arba savo veikla bei gyvenimu su Šiaulių kraštu ir Lietuva susijusiems asmenims.

„Laikas profesoriaus ir filosofo Stasio Šalkauskio idėjų nesunaikino – jos tebeturtina mūsų dvasinį gyvenimą visose srityse. Siekiant įamžinti profesoriaus atminimą Saulės mieste, pagerbiant ir paskatinant mūsų laikotarpio kultūros, meno, filosofinės minties šviesuolius, gegužės 16-ąją Šiaulių kultūros centre bus apdovanotas įsteigtos premijos laureatas“, – sako Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Iki šiol paskelbta 12 premijos laureatų, tarp kurių yra ir Šiaulių krašto žmonių. Paskutinį kartą filosofo prof. Stasio Šalkauskio premija įteikta 2020 metais Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros ir visos Šiaulių vyskupijos dvasios vadovui J. E. vyskupui Eugenijui Bartuliui.

Premijos laureato vardas suteikiamas Savivaldybės mero potvarkiu Stasio Šalkauskio premijos komisijos teikimu.

Filosofo prof. Stasio Šalkauskio atminimas bus pagerbtas gegužės 16 d. 16 val. senosiose Šiaulių kapinėse.

Premijos įteikimo renginys vyks 18 val. Šiaulių kultūros centro Kamerinėje salėje. Renginio metu skambės Šiaulių kamerinio orkestro „Camerata Solaris“ (meno vad. ir dirig. Vilhelmas Čepinskis) atliekama muzika, solistas – akordeonininkas Jonas Vozbutas, pirmasis smuikas – Vilhelmas Čepinskis, antrasis smuikas – Viktorija Čepinskienė.

Premijos laureatui bus įteikta premija ir tauraus metalo atminimo ženklas, kurio autoriai – Vilmantas Dambrauskas ir Dainius Kulnys.

Šviesuolio Stasio Šalkauskio atminimui įamžinti Šiauliuose vyksta įvairūs renginiai. Miesto įstaigos ir organizacijos rengia konferencijas, forumus, parodas, konkursus ir kitas iniciatyvas. Šių metų kovo mėnesį Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos abiturientė Miglė Jankutė surengė žygį nuo Stasio Šalkauskio gimnazijos iki Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir įveikė 137 kilometrus – tiek, kiek šiemet sukanka metų nuo filosofo prof. Stasio Šalkauskio gimimo.

Išsamią filosofo prof. Stasio Šalkauskio pagerbimo renginių programą galima rasti interneto svetainėse www.siauliai.lt ir www.siauliukc.lt

Atsiliepimai

Komentuoti