Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VIDMANTO ZARĖKOS AKVARELIŲ PARODA „EKS/POZICIJA“

Parodos

2023 m. vasario 24 d. – kovo 18 d. Šiaulių dailės galerijoje veiks Vidmanto Zarėkos akvarelių paroda „eksPOZICIJA“.

Paroda atidaroma vasario 24 d., penktadienį, 17.00 val. Atidarymo metu parodos lankymas nemokamas.

Paroda veiks iki kovo 18 d.

 

VIDMANTO ZARĖKOS AKVARELIŲ PARODA „EKSPOZICIJA“

Idėjos ir meistriškos technikos dermė – tai kūrybos principas, charakterizuojantis Vidmanto Zarėkos kūrybinius ieškojimus. Autoriui būdinga eksperimentinė, dinamiška kūryba, naujų meno kalbų paieška koreliuojanti su kūrėjo stiliaus atpažįstamumu.

Zarėka profesionaliai suvaldo tiek tradicines meno raiškas, tiek įtaigiai varijuoja šiuolaikinėmis meno technologijų galimybėmis. Autorius meno lauke išbando skirtingas teritorijas: dalyvauja tarptautinėse akvarelės bei tapybos bienalėse ir trienalėse, konceptualiose teminėse parodų erdvėse, kuria instaliacijas ar iš metalo laužo konstruoja skulptūrinius objektus.

Šioje parodoje, įprasminančioje autoriaus jubiliejų, atsigręžiama į akvarelės kūrybą: eksponuojami ankstyvosios kūrybos darbai, taip pat chrestomatiniais pavyzdžiais tapę „medinis arkliukas“ („Pasikartojimai“), ar iš sąsiuvinio lapo išlankstytas „lėktuvėlis“ (iš ciklo „Senoji mokyklinė lenta“), įvertinti tarptautinėse bienalėse kūriniai, kurie pulsuoja šių dienų aktualijomis. Nors demonstruojamų akvarelių laikotarpis ir tematinis laukas platus, jas charakterizuoja nuolatinių eksperimentų dėka suformuota, ir preciziškai įvaldoma technologija bei kontekstualumas.

Reikšminė aplinka – tai raktinis žodis, suponuojantis autoriaus kūrybos teminį interesą, dėstomą poziciją, kvestionuojantį požiūrį ar meninę kritiką. Skirtingų, sudėtingų, kompleksinių, akivaizdžiai demonstruojamų ar potekstėmis nutylėtų sociokultūrinių kontekstų atvėrimas yra kūrybinė bei intelektinė autoriaus prerogatyva. Šį procesą akvarelėse ženklina: faktūros, rašmenys, ažūrai, daiktinė aplinka ir jos simboliai, o jų būklę, ne tik fizinę bet ir vertybinių pažiūrų, fiksuoja – nykimas, virsmas, dilimas, erozija. Persvarstomi pamatiniai klausimai, kurie besikeičiant kontekstui iškyla naujai.

Akvarelės parodos pavadinimu „eksPOZICIJA“ autorius sugestijuoja dvi žiūrėjimo nuorodas: eksponuojant kūrinius siekiama ne tik juos atrinkti, išdėstyti, bet atstovauti ir būti dinamiškame santykyje kuriant poziciją bei prasmes. V. Zarėka pasitelkia klasikinę akvarelės techniką, ją jungia su Lietuvos akvarelėje nebūdinga trafaretine raiška bei plovimo technika. Meistriškais technologiškais įgūdžiais bei konceptualiomis įžvalgomis autorius įtaigiai suvaldo tiek įprasto, tiek didelio formato darbus, paneigia akvarelės liejimo stereotipus bei išplečia jos galimybes.

Paviršių V. Zarėka formuoja persidengiančių informacijos sluoksnių principu, kuris leidžia kurti tiek vizualų erdviškumą, tiek daugiasluoksnį konteksto audinį. Kuriami ženkliški, foto realistinio tikroviškumo įspūdį keliantys akvarelės darbai, modeliuojami daugiasluoksniai vaizdai indikuojantys optinius efektus, rašmenis, ažūrą, skaitmeninio vaizdo pikselius.

Autorių domina galios pozicijos, ribos ir jų peržengimai, todėl neretai vaizduojamas laikraščio motyvas tampa simboliu kvestionuojant aktualijų pobūdį. Šių dienų sociopolitinė informacija žiniasklaidoje yra gausiai iliustruojama vaizdinėmis komunikacijos priemonėmis: statistiniais duomenimis, lentelėmis, žemėlapiais, diagramomis, foto, video medžiaga. Šie iliustracijų dokumentiniai vaizdai tampa V. Zarėkos refleksijos objektu, medžiaga kūrybiniams eksperimentams bei plastinei kūrinių interpretacijai. Informacijos gausa, bei kai kurių temų pasikartojimas, taip pat svarbaus informacijos turinio talpinimas greta populiariosios kultūros atributų, neretai nureikšmina aktualijų svarbą. Todėl V. Zarėka meninėmis priemonėmis siekia praplėsti, papildyti sociopolitinius pranešimus, nesugriaunant esamų žemėlapių, diagramų, foto/video medžiagos struktūrų bei grąžinti aktualumo turinį arba atskleisti prasmes naujame kontekste – iš pirminio konteksto patalpinant į kitą, t. y. dekonstruojant iš įprastinių prasmių. Neretai žiniasklaidos pranešimuose žemėlapiai, dokumentinė foto/video medžiaga ir kt. iliustracijos perteikiamos visuomenei kaip objektyvi tikrovės reprezentacija, o šių vaizdinių vertybinis neutralumas yra pervertinamas, todėl autorius siekia permąstyti, interpretuoti komunikacinių priemonių turinį, žvelgti ne užbaigtu, o nuolat atnaujinamu, pildomu požiūriu.

Zarėkos kūrybine laboratorija tapę Lietuvos bei kaimyninių šalių kontekstas, kontroliuojamos teritorijos, optiniai prietaisai ženklinantys sprogdinimų objektus, navigacinės priemonės, stambūs žemėlapių masteliai, besikeičiančios geopolitinės padėtys, galios santykiai, ideologiškai angažuotos vaizdinės priemonės, reprezentuojančios interesus ir įtakas, šių dienų kontekste įgauna naują žiūros rakursą. Kai kurių akvarelės darbų ciklai, kurti prieš dešimt ar daugiau metų, šiandien dramatiškai rezonuoja su karo situacija Ukrainoje, o akvarelės kūrinių aktualumas pa(si)tikrinamas laiko perspektyvoje: autoriaus gvildentos temos: „Neišmoktos pamokos“ (2013), „Ateitis prasideda vakar“ (2014), ar sovietinio laikotarpio simbolių kvestionavimo ciklas „Nepatogi tiesa“ (2015) atliepia posakį: „istorija kartojasi“.

Asta Jurevičiūtė