Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

TEMINĖ PARODA „PIRMAPRADIS DANGUS“

Parodos

2023 lapkričio 30 d. – 2024 m. sausio 20 d. Šiaulių dailės galerijoje veiks teminė paroda „Pirmapradis dangus“.

Parodos atidarymas – lapkričio 30 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Parodos atidarymo metu lankymas nemokamas. Muzikinį performansą atliks Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“. Vakaro DJ – Į_DUBA.

 

Parodos kuratorė – Skaidra Trilupaitytė. Architektas – Vladas Balsys. Dalyviai: Kristina Inčiūraitė, Matas Janušonis, Nežinomas dailininkas, Maximilianas Oprishka, Lili Paškauskaitė, Artūras Raila, Mantas Talmantas, Skaidra Trilupaitytė ir Tomas Andrijauskas, Leonas Katinas, Vitalijus Butyrinas.

Ekspozicijoje apmąstomos virš mūsų tvyrančias platybes sugestijuojančios sąvokos ir jų pralaidumas. Dangaus skliauto sakralumą paneigusi modernioji mokslinė žiūra jau nebepadeda atsakyti į kai kuriuos ontologinio pobūdžio klausimus apie naujųjų kosminių teleskopų formuojamą kosmologiją, neva tuoj-tuoj prasidėsiančius žmogaus skrydžius į kitas planetas, vis kompleksiškesnes meteorologines prognozes ar porėtus militaristinius dangaus skydus. Pasak Bruno Latouro, “kai jūs pažvelgiate į dangų, neįžvelgiate ten dieviškosios būstinės, kaip kad jūsų protėviai, kurie ten matė paguodą, užtarnautą savo vargingu gyvenimu apačioje. Vis dėlto nematote ten ir gryno aukščio – to aukščio, kurio atstumas buvo matuojamas kilometrais, kaip tais laikais, kai tikėjote, kad esate modernūs. Iš tikrųjų dangų esate priversti matyti panašų į kažkokią aptvertą teritoriją ženklinantį kupolą, kurį nuolat palaiko įvairialypė ir daugialypė milijardų agentų veikla” (B. Latour, „After Lockdown”). 

Šios parodos autorių kūriniuose aktualizuojamas lokalus jaukusis dangus ir globalūs, ne vien kraštą, o ištisus kontinentus aprėpiantys orų, biosferos ir klimato pokyčiai, taip pat permąstomas nacionalinės oro erdvės daugiaprasmiškumas. Atkreipiamas dėmesys į „amžinuosius“ astronominius pavidalus ir virš mūsų tvyrančios “beribės erdvės” galimybes, tačiau atsižvelgiama ir į grėsmes, galimai netikėtai iš dangaus pasirodysiančius ar ten mus pasitiksiančius pavojus. Deja, tam tikrų sistemų fluktuacijos yra anapus mūsų suvokimo, jos niekaip nepagaunamos biologinio kūno pojūčiais ir negali būti apibūdinamos kaip akimi fiksuojami reiškiniai. Taigi tenka pasitelkti vaizduotę.  

Aiškinimasis apie natūralią dangun nukreipto žvilgsnio trajektoriją, mėginimai rasti vis tikslesnes mokslines definicijas neatpažintiems ar galimai anomaliniams reiškiniams neišvengiamai provokuoja klausimus apie homo sapiens žinių paradoksalumą. Juk įsivaizduodami dangų atsispiriame nuo konkrečios geografinės platumos ir jaučiame, jog viršuje mūsų nusibrėžtos ribos yra itin trapios, jos gali būti nuolat perbraižomos. Pirmapradžio dangaus vaizdiniai istorijos bėgyje kito, o aukštybių vektoriai mūsų mentalinėje erdvėje įgaudavo netikėtas konfigūracijas. Tuo tarpu šiandien galingose nematomose informacinės debesijos infrastruktūrose generuojami matematiniai duomenų srautai vis tiksliau numato ir netgi reguliuoja procesus gyvenamajame pasaulyje, kurio žemiškąją tvarką naikina skaitmeninė. Parodos erdvėje atgaivintų fikcinių dangaus dievybių mintyse realiu laiku užgimsta miksuotos gyvybės pavidalai – jų tapsmas regimas virtualiosios realybės skliaute. Gali būti, jog pasaulis išties vis labiau tampa panašus į debesis arba vaiduoklį.

– Skaidra Trilupaitytė

_ _ _

Paroda yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.

Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Organizatorė – Šiaulių dailės galerija

Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė

Festivalio dizaino autorius – Marius Žalneravičius