Pauliaus Širvio 100-osioms metinėms skirtas renginys

Kiti renginiai

Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 12 val. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyks renginys, skirtas poeto Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

RENGINIO PROGRAMA

 1. ĮŽANGINIS ŽODIS. Renginio vedančioji – Aldona Žičkienė.
 2. Birutė Kriščiūnaitė skaitys dedikaciją Pauliui Širviui ir poeto eilėraštį „Tolimi žiburiai“.
 3. Asociacijos „Menų šaltinis“ vokalinis ansamblis „ŠALTINĖLIS“. Muzikos vadovė – Audronė Treinauskienė.
  • Janina Čiomėnienė skaitys dedikaciją Pauliui Širviui ir poeto eilėraštį „Ugnelė“.
  • Ansamblis „Šaltinėlis“ atliks pagal Pauliaus Širvio tekstus sukurtas dainas: „Pamintos gėlės“ (muzika Pauliaus Drabužio) ir „Prie pasakų miesto“ (muzika Tomo Leiburo).
 4. Regina Vaišvilienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Aš taip laukiau“.
 5. Rita Skeirienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Pilėnų lopšinė“.
 6. Šiaulių mokytojų pensininkų klubo „Šviesa“ mišrus vokalinis ansamblis „Širdimi jauni“. Muzikos vadovas – Juozas Šukys.
  • Stasė Mareckienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Surask tą žvaigždelę“.
  • Ansamblis „Širdimi jauni“ atliks dainas: „Kol praeis ilgesys“ (žodžiai Pauliaus Širvio, muzika Justino Bašinsko) ir „Upelis“ (žodžiai ir muzika Domaševičiaus).
 7. Liucija Jegelienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Netikra moneta“.
 8. Vilhelmina Imbrienė skaitys dedikaciją Pauliui Širviui ir atliks dainą „Iš versmės atnešk tą mėnulį“ (žodžiai Pauliaus Širvio, muzika Vilhelminos Imbrienės) ir savo kūrybos dainą „Pasislėpė gyvenimas“.
 9. Šiaulių pagyvenusių žmonių asociacijos mišrus vokalinis ansamblis „Rudens žiedai“. Muzikos vadovė – Audronė Treinauskienė.
  • Rūta Grigaliūnienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Grįžo dulkinas fronto kareivis“.
  • Stepo Ivanavičiaus ir Vlado Vyšniausko duetas atliks dainas: „Priskinsiu tau lauko gėlių“ (žodžiai ir muzika Antano Mikalausko) ir „Tau“ (žodžiai Pauliaus Širvio, muzika lietuvių liaudies).
  • Ansamblis „Rudens žiedai“ atliks dainas: „Neklauskit meilės vardo“ (žodžiai Pauliaus Širvio, muzika Pauliaus Drabužio) ir „Buvimo laimė“ (žodžiai Onos Jasinskienės, muzika Remigijaus Poderio).
 10. Zita Vėžienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Siūbuoja ąžuolėliai“.
 11. Vitalija Dunauskienė ir Ona Dobrovolskienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Pataikavimų koncerte“.
 12. Asociacijos „MENŲ ŠALTINIS“ romansų vokalinė grupė „DARNA“ (muzikos vadovė – Virginija Užienė) atliks dainas: „Baltoji pasaka“ (muzika Pauliaus Drabužio, žodžiai Pauliaus Širvio) ir „Užmirštoji taurė“ (žodžiai Pauliaus Širvio, muzika lietuvių liaudies).
 13. Jonas Ivanauskas skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Sako meilė be žodžių tyra“.
 14. Šiaulių Širdininkų klubo mišrus vokalinis ansamblis „Širdies melodijos“. Muzikos vadovas – Vidmantas Sakalauskas.
  • Irena Kriovienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Ateisiu tylią naktį“.
  • Ansamblis „Širdies melodijos“ atliks dainas: „Nemunas“ (žodžiai Pauliaus Širvio, muzika Vytauto Paltanavičiaus) ir „Dainuok, širdie“ (žodžiai Onos Širvinskienės, muzika Vidmanto Sakalausko).
 15. Janina Strigūnienė skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Liepsnabokščiai klevai“.
 16. Algimantas Pileckis skaitys Pauliaus Širvio eilėraštį „Aš beržas“.
 17. Ansamblis „Šaltinėlis“.
 • Aldonos Baziulienės ir Nijolės Karalienės duetas atliks dainą „Upelis čiurlena“ (žodžiai ir muzika Janinos Žemaičiūnienės).
 • Ansamblis „Šaltinėlis“ atliks dainas: „Jei galėčiau“ (žodžiai Eglės Miliušytės-Brazdžiūnės, muzika S. Bendoraičio) ir „Kelias“ (žodžiai Onos Jasinskienės, muzika Remigijaus ir Rimantos Poderių).
 1. BAIGIAMASIS ŽODIS.

Renginio partnerė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Renginio metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir laikytis 1 metro saugaus atstumo (išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus).
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.