muzika yra draugystė - Jonui Mekui 100.

Koncertai

m u z i k a    y r a    d r a u g y s t ė

2022-ųjų birželio 8-ąją 19 valandą Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“ / Aušros alėja 15

m u z i k a    y r a    d r a u g y s t ė 

 

Tave kviečia Šiaulių valstybinis choras „Polifonija
Tave kviečia Ričardas Šileika ir draugai

 

pažindinsimas Jonas Mekas
dainuosimas Jonas Mekas
klausysimas Jonas Mekas
skaitysimas Jonas Mekas
draugausimas Jonas Mekas
minsimas Jonas Mekas

* jaunųjų * kompozitorių * konkursinės * programos * kūriniai *

m u z i k a    y r a    d r a u g y s t ė

 

bilietų kaina – 5 eur. (įsigyti galima internetu ticketmarket.lt ir Aušros al. 15)

organizatorius – valstybinis choras „polifonija“ (dirigentas Linas Balandis)
projektą remia – asociacija latga