KĘSTUČIO SONGAILOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS „(TIK)ĖJIMAS“ ATIDARYMAS

Parodos

550 km keliu Žagarė–Lazdijai. Camino lituano kelias įamžintas Kęstučio Songailos akimis.

Paroda TikĖjimas Kurtuvėnų parapijos namuose.

Parodos atidarymas birželio 5 d. 10 val.