Gedulo ir vilties dienos renginių programa

Kiti renginiai

Birželio 13 d. (pirmadienis)

16.00 val. knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 m. tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatymas bei Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Venclauskių namai-muziejus, Vytauto g. 89
Org. Šiaulių „Aušros“ muziejus

Birželio 14 d. (antradienis)

11.59 val. visuotinė tylos minutė
Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62
Org. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Šiaulių kultūros centras

12.00–20.00 val. tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“
Skveras prie Šiaulių miesto savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62
Org. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Šiaulių kultūros centras

13.00 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Dalyvauja Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (vad. Romaldas Pečeliūnas), Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudies instrumentų orkestras (vad. Regina Vaišnorienė), Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos vaikinų choras
Geležinkelio rampa
Org. Šiaulių kultūros centras

14.30 val. koncertas „Skriski, skriski Lietuvėlėn“
Dalyvauja Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vad. ir dirig. Sigitas Vaičiulionis, dirig. Gediminas Brūzga), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vad. ir vyr. dirig. Linas Balandis)
Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, Aušros tak. 3
Org. Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“

17.00 valšv. Mišios už žuvusius laisvės gynėjus
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, Aušros tak. 3

PARODOS IR INICIATYVOS

Gegužės 26 d. – rugpjūčio 1 d. spaudinių paroda „Skaudūs istorijos puslapiai nepamirštami“
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filialas, Spindulio g. 5

Birželio 6 d. – 30 d. literatūrinė paroda „Gedulo ir vilties diena: tremties liudijimai“
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Aido g. 27

Birželio 14 d. – liepos 1 d. literatūrinė paroda „Išgyvenę istoriją“
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialas, Energetikų g. 7

Birželio 14 d. 12.10 val. viktorina apie trėmimo laikotarpį
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filialas, Energetikų g. 7

Renginių metu gali būti filmuojama ir fotografuojama.