DIDYSIS 65 SEMINARAS VISIEMS BUHALTERIAMS

Mokymai / Seminarai

„NAUJOJO FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS.

Kiti aktualūs apskaitos ir mokesčių klausimai“

SEMINARO PROGRAMA

1. Reikšmingas buhalterių ir įmonių vadovų atsakomybės praplėtimas. Galimybės perduoti dalį pareigų ir atsakomybės kitiems įmonės darbuotojams.

2. Įmonės vidaus reglamentai – būtinybė ir nauda ne tik buhalteriui, bet ir visai įmonei.

3. Valdžios patvirtintos rekomendacijos ir praktinis jų įgyvendinimas:

3.1. Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo rekomendacijos – kuo jos svarbios dirbantiems buhalteriams.

3.2. Įmonės vidaus kontrolės organizavimo rekomendacijų įgyvendinimas – daugiau teisių buhalteriams.

4. Įmonės apskaitos politikos pritaikymas naujiems reikalavimams. Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarka.

5. Įmonės būtinų vidaus tvarkų turinys ir parengimo rekomendacijos. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais, atskaitingų asmenų atliktų operacijų, pardavimų organizavimo, dokumentavimo ir kitų operacijų reglamentavimo pavyzdžiai.

6. Apskaitos dokumentų surašymo, taisymo ir saugojimo įmonėje reglamentavimas. LRV nutarimo naujovės dėl mokesčiams apskaičiuoti skirtų dokumentų naudojimo.

7. Finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos sistema – nauji reikalavimai įmonėms. Įmonių teisės ir pareigos.

8. Kiti aktualūs teisės aktų pasikeitimai:

8.1. 2022 m. I pusmečio mokesčių reglamentų pasikeitimų apžvalga.

8.2. Dienpinigių mažinimo ribojimai nuo liepos 1 d. Kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apskaičiavimo ir apmokestinimo tvarkos pakeitimai.

8.3. 0 proc. PVM tarifo taikymas pagalbos Ukrainai prekėms ir paslaugoms.

8.4. Tolesnis i.MAS diegimas – išmanieji kasos aparatai.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus.

LEKTORIAI: Doc. Dr. Auditorius Gintautas Kalčinskas, konsultantė ekspertė Oksana Galin, auditorius Gintautas Deveikis.

AUDITORINIS SEMINARAS ŠIAULIUOSE VYKS BIRŽELIO 30 d. nuo 10:00 iki 17:00 val. Šiaulių arenos konferencijų salėje, J. Jablonskio g. 16.

NUOTOLINIS SEMINARAS Jums patogiu laiku ir tinkamoje vietoje nuo birželio 28 d.!

NUOTOLINIO SEMINARO PRIVALUMAI:

◄ Savo pasirinktu laiku ir vietoje galėsite internete stebėti įrašytus lektorių aiškinimus – nebūtinai eilės tvarka, bet išsirinkdami tuo metu aktualiausius klausimus.

◄ Išklausyti seminarą galėsite ne vieną kartą, nes prisijungimai galios net 3 mėnesius.

◄ Rūpimus klausimus lektoriams galėsite užduoti el. paštu ir gausite atsakymus.

KIEKVIENAS NUOTOLINIO SEMINARO DALYVIS:

● Gaus išsamią ir naudingą seminaro medžiagą, kurioje nagrinėjami klausimai gausiai iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pateikiamos naudingos buhalterinių bei mokesčių dokumentų ir registrų formos, aktualių juridinių dokumentų pavyzdžiai. Ši darbo priemonė išlieka naudinga dar ilgą laiką po seminaro.

● Gaus seminare nagrinėjamų dokumentų pildomus šablonus, kuriais galima naudotis neribotą laiką.

AUDITORINIO SEMINARO KAINA iki birželio 20 d. – 119 €, nuo birželio 21 d. – 139 € (PVM netaikomas).

NUOTOLINIO SEMINARO KAINA iki birželio 30 d. – 97 €, nuo liepos 1 d. – 119 € (PVM netaikomas).

Tel.: +370 657 16553, el. p. [email protected]