Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Antrosios nacionalinės Lietuvos kaligrafijos parodos atidarymas

Parodos

Kovo 30 d. 15 val. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos III aukšto galerijoje vyks antrosios nacionalinės Lietuvos kaligrafijos parodos atidarymas.

Šioje kaligrafijos parodoje pristatoma Lietuvos kaligrafija nuo klasikinės iki Rytų Azijos tradicijos. Šios parodos tikslas – atspindėti pagrindines dabartines Lietuvos ir pasaulinės kaligrafijos raidos tendencijas, atskleisti jos formų, stilių įvairovę, didinti žinomumą ir prieinamumą, ugdyti visuomenės sampratą apie kaligrafiją. 

Pasak kaligrafijos istorikės Ingos Laužonytės, ši nacionalinė paroda atskleidžia jautriausių žmogaus dvasios polėkių sukurto kaligrafijos meno elegantiškumą, kuris pasitelkdamas linijų ir formų grožį, sujungdamas skirtingų menų raiškos galimybes tampa bemaž visuotinės harmonijos ir tvarkos simboliu. Įvairių kartų dabartinės lietuviškos kaligrafijos atstovai, išryškindami savo kaligrafinę raišką, kartu perteikia ir individualius dvasios polėkius, savąją grožio sampratą. Viena vertus, šios parodos dalyvių darbuose kaligrafinis raštas skleidžiasi kaip spontaniškų asmenybės dvasinių polėkių raiškos rezultatas, kita vertus – jis tarsi tampa apibendrinta gamtos vaizdinių tipizacija, kuri išryškina gilesnį pasaulio vaizdą nei kasdienė mūsų gyvenimiškoji patirtis. 

Šioje parodoje regime ir jau gerai pažįstamus, ir naujus ryškius menininkus, jų kaligrafinės matricos diagramas, kurios skleidžiasi žodžiais, magiška formų ir lanksčių linijų žaisme, jautriais spalvinių tonų muzikaliais perėjimais, tuščios erdvės emocinio poveikio galios padiktuotais kompoziciniais sprendimais. Skirtingų mūsų kaligrafijos meistrų sumaniai pasitelkiami meninės išraiškos komponentai − žodžiai, linijos, dėmės, taškai − suponuoja įvairias meninės erdvės ir laiko sąveikos interpretacijas, kompozicinių rašto sprendimų išbaigtumas, abstrakčių linijų ir formų plastika, pasižyminti emociniu įtaigumu, suteikia galimybę patirti estetinius išgyvenimus. 

Ko gero, ši parodoje regimų tiek tradicinių, tiek naujoviškų kaligrafinės raiškos formų įvairovė apnuogina ir daugelio menininkų siekį išsiveržti iš tradicinių kaligrafijos kanonų įtakos. Tai apibūdina šiuolaikinio postmoderniojo meno filosofijos lauke prasmingai skambantys profesoriaus Antano Andrijausko žodžiai: ,,yra tik daugialypumas, be galo nykstantis skirtumas, žymintis dvasinio jautrumo augimą.“ 

Tikimės, kad ši daug vilčių ir gilių emocinių išgyvenimų teikianti antroji nacionalinė kaligrafijos paroda taps svarbiu postūmiu naujų ir produktyvių mūsų kaligrafijos tendencijų sklaidai. 

 

Parodos organizatoriai: akad. Antanas Andrijauskas, prof. Albertas Gurskas, Daliutė Ivanauskaitė, Inga Laužonytė, Bronius Leonavičius, Mindaugas Petrulis, Donata Porvaneckaitė. 

Dalyviai: Vilma Augaitienė, Rasa Bočkutė, Ramūnas Čeponis, Vaiva Čyvaitė, Viktorija Daniliauskaitė, Albertas Gurskas, Daliutė Ivanauskaitė, Vaidotas Janulis, Virginija Kalinauskaitė, Saulius Kruopis, Vaida Kunigėlytė, Inga Laužonytė, Bronius Leonavičius, Ieva Liaugaudaitė, Daiva Molytė-Lukauskienė, Sandra Monstavičiūtė, Mindaugas Petrulis, Donata Porvaneckaitė, Gediminas Pranskūnas, Dovilė Sabaliauskienė, Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, Alisa Rūta Stravinskaitė, Greta Suraučiūtė, Aleksandra Vilimaitė, Jokūbas Zovė. 

Partnerė – Lietuvos dailininkų sąjunga