Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA

Galerijos

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Nuo 1992 m. Šiaulių dailės galerija yra vienas svarbiausių Šiaurės Lietuvos vaizduojamojo meno centrų, kuriame rengiamos miesto dailininkų, šalies ir užsienio vaizduojamojo meno parodos.

Nuo savo įkūrimo pradžios skatindama menines naujoves Šiaulių dailės galerija kuria kultūrinį miesto tapatumą ir simbolizuoja kūrybines miesto galias. Galerija inicijuoja įvairius vaizduojamojo meno projektus, sudaro galimybes jauniems kūrėjams realizuoti drąsiausias savo idėjas, rengia apžvalgines temines ir personalines menininkų parodas. Rengdama tarpdisciplininio meno projektus galerija kryptingai skleidžia šiuolaikinio meno idėjas, savo festivalių metu pristato įdomiausias vaizduojamojo meno, muzikos, teatro, šokio, madų tendencijas. Skleisdama kultūros svarbos, kūrybinės laisvės ir meninių ieškojimų idėjas galerija aktyviai dalyvauja kultūriniame miesto ir šalies gyvenime. Kadangi galerija savo veikloje vadovaujasi įvairioms meno rūšims ir atviro meno centro principais, joje vyksta įvairūs teminiai eksperimentinės, elektroninės, džiazo, klasikinės muzikos renginiai. Taip pat Šiaulių dailės galerija yra svarbus kino meno sklaidos centras. Galerijoje pristatomos įvairių šalies nekomercinio kino festivalių programos. Šiaulių dailės galerijoje vykdomos edukacinės programos, skaitomi teminiai paskaitų ciklai Šiaulių miesto gyventojams, vyksta konferencijos, seminarai, veikia šiuolaikinio meno informacijos biuras.

ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS ORGANIZUOJAMI TĘSTINIAI FESTIVALIAI

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Tai vienintelis ir didžiausias profesionalaus meno festivalis Šiaurės Lietuvoje, turintis Šiaulių miesto reprezentacinio festivalio vardą. Festivalio metu miesto bendruomenei ir svečiams pristatomi patys naujausi projektai šiuolaikinio, vaizduojamojo meno, mados, teatro, literatūros, medijų, edukacijos, kino ir muzikos srityse. Meno bendruomenės ir publikos laukiamas, svarbiu kultūriniu įvykiu tapęs, festivalis kryptingai plečia šiuolaikinio meno sampratą bei menu besidominčių žmonių auditoriją. Demokratiška ir unikali festivalio aplinka sukuria tinkamas sąlygas tiek jaunųjų menininkų kūrybiniams startams, tiek jau gerai žinomų kūrėjų projektams. Plati, tarptautiška festivalio programa pritaikyta įvairaus amžiaus ir skonio auditorijai, festivalio programas kuruoja didelę patirtį turintys kviestiniai kuratoriai, todėl festivalis pasižymi profesionalių renginių įvairove, motyvuota dalyvių atranka. Štai kodėl festivalis „Virus“ jau daug metų formuoja pagrindines miesto šiuolaikinio meno tendencijas, ugdo jaunos kartos kūrybiškumą ir aktyviai skleidžia pačias drąsiausias menines kostiumo dizaino idėjas.

Medijų meno festivalis „Enter“. Tai vienintelis tokio pobūdžio tęstinis festivalis Šiaurės Lietuvoje ir Šiaulių mieste. Festivalio metu miesto auditorijai pristatomos svarbiausios medijų kultūros idėjos, įdomiausi skaitmeninio meno kūriniai, skatinamas naujausių technologijų panaudojimas meninėje kūryboje. Plati edukacinė festivalio programa suartina mokslo ir meno sritis, atveria jaunimui naujas kūrybiškumo perspektyvas. Įvairiomis festivalio programomis ugdomas skaitmeninis menininkų ir visuomenės raštingumas, demonstruojamas meninės kūrybos ir technologijų sąveikos produktyvumas ir medijų ateities perspektyvos.

Meno edukacijos vaikams projektas „Menopolis“. Šiaulių dailės galerija jau daugiau nei 15 metų didelį dėmesį skiria vaikų ir jaunimo edukacijai menu. Pažįstant meno kūrinius ugdomas vaikų kritinis mąstymas, emocinis intelektas bei gebėjimas komunikuoti meną, kadangi užsiėmimų metu vaikai ne tik atlieka praktines užduotis, bet ir yra skatinami apie kūrybinius procesus kalbėtis, juos aprašyti, dirbti grupėmis. Taip prisidedama prie šiuolaikinį meną pažįstančios, jį suprantančios, motyvuotos lankytis kultūrinėse įstaigose, kūrybiškos ir intelektualų turinį vartojančios asmenybės augimo.

Atsiliepimai

Komentuoti