ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA

Galerijos

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Šiaulių dailės galerija įkurta 1992 m. Nuo to laiko galerija yra vienas svarbiausių Šiaurės Lietuvos vaizduojamojo meno centrų, kuriame rengiamos miesto dailininkų, šalies ir užsienio vaizduojamojo meno parodos.

Nuo savo įkūrimo pradžios skatindama menines naujoves Šiaulių dailės galerija kuria kultūrinį miesto tapatumą ir simbolizuoja kūrybines miesto galias. Galerija inicijuoja įvairius vaizduojamojo meno projektus, sudaro galimybes jauniems kūrėjams realizuoti drąsiausias savo idėjas, rengia apžvalgines temines ir personalines menininkų parodas. Rengdama tarpdisciplininio meno projektus galerija kryptingai skleidžia šiuolaikinio meno idėjas, savo festivalių metu pristato įdomiausias vaizduojamojo meno, muzikos, šokio, madų tendencijas. Skleisdama kultūros svarbos, kūrybinės laisvės ir meninių ieškojimų idėjas galerija aktyviai dalyvauja kultūriniame miesto ir respublikos gyvenime. Kadangi galerija savo veikloje vadovaujasi įvairioms meno rūšims atviro meno centro principais, joje vyksta įvairūs teminiai eksperimentinės, elektroninės, džiazo, klasikinės muzikos renginiai. Taip pat Šiaulių dailės galerija yra svarbus kino meno sklaidos centras. Galerijoje pristatomos įvairių šalies nekomercinio kino festivalių programos. Šiaulių dailės galerijoje vykdomos edukacinės programos, skaitomi teminiai paskaitų ciklai Šiaulių miesto gyventojams, vyksta konferencijos, seminarai, veikia šiuolaikinio meno informacijos biuras.

Šiaulių dailės galerijos organizuojami festivaliai:

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“. Tai vienintelis ir didžiausias profesionalaus meno festivalis Šiaurės Lietuvoje, turintis Šiaulių miesto reprezentacinio festivalio vardą. Festivalio metu miesto bendruomenei ir svečiams pristatomi patys naujausi šiuolaikinio meno projektai vaizduojamojo meno, mados, teatro, literatūros, medijų, edukacijos, kino ir muzikos srityse. Meno bendruomenės ir publikos laukiamas, svarbiu kultūriniu įvykiu tapęs festivalis kryptingai plečia šiuolaikinio meno sampratą bei menu besidominčių žmonių auditoriją. Demokratiška ir unikali festivalio aplinka sukuria tinkamas sąlygas tiek jaunųjų menininkų kūrybiniams startams, tiek jau gerai žinomų kūrėjų projektams. Plati tarptautinė festivalio programa pritaikyta įvairaus amžiaus ir skonio auditorijai, festivalio programas kuruoja didelę patirtį turintys kviestiniai kuratoriai, todėl festivalis pasižymi profesionalių renginių įvairove, motyvuota dalyvių atranka. Būtent todėl festivalis “Virus” jau daug metų formuoja pagrindines miesto šiuolaikinio meno tendencijas, ugdo jaunos kartos kūrybiškumą ir aktyviai skleidžia pačias drąsiausias menines kostiumo dizaino idėjas.

Medijų meno festivalis „Enter“. Vienintelis tokio pobūdžio tęstinis renginys Šiaurės Lietuvoje ir Šiaulių mieste. Festivalio metu miesto auditorijai pristatomos svarbiausios medijų kultūros idėjos, įdomiausi skaitmeninio meno kūriniai, skatinamas naujausių technologijų panaudojimas meninėje kūryboje. Plati edukacinė festivalio programa suartina mokslo ir meno sritis ir atveria jaunimui naujas kūrybiškumo perspektyvas. Įvairiomis festivalio programomis ugdomas skaitmeninis menininkų ir visuomenės raštingumas, demonstruojamas meninės kūrybos ir technologijų sąveikos produktyvumas ir medijų ateities perspektyvos.

Galerija didelį dėmesį skiria meno edukacijai ir vykdo meno edukacijos vaikams ir jaunimui projektą „Menopolis“.

Atsiliepimai

Komentuoti