KULTŪROS CENTRAS LAIPTŲ GALERIJA

Galerijos

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – profesionalaus meno sklaida (dailė, muzika, literatūra), kur pagrindinis dėmesys – profesionaliajai dailei. Pristatomi žymiausi Lietuvos ir užsienio dailininkai, parodų trukmė – 2 savaitės. „Laiptų galerija“ ištikima dailės tradicijai, orientuota į vidurinės kartos dailininkus, išskirtinį dėmesį skiria išeivijos menininkų kūrybos pristatymui – nėra Šiaurės Lietuvoje kitos kultūrinės įstaigos ar privataus kolekcininko, kur būtų tiek daug sukaupta išeivijos menininkų kūrybos darbų, surengta jų kūrybos pristatymų. Žibuntas Mikšys (Paryžius) buvo „Laiptų galerijos“ globėjas ir pagalbininkas. Jo dėka pristatyti užsienyje gyvenantys ir kuriantys lietuvių menininkai, sukaupta unikali dailės darbų kolekcija. Šiaulių „Laiptų galerijoje“ pirmą ir vienintelį kartą Lietuvoje buvo surengta Vytauto Kasiulio (Paryžius) litografijų paroda.

Laiptų galerijoje kas mėnesį organizuojami klasikinės kamerinės muzikos koncertai, literatūriniai vakarai, puoselėjama etnokultūra, organizuojami folkloro koncertai – folkloro ansamblis „Salduvė“ vienas geriausių Lietuvoje. Organizuojami projektai: tarptautinis dailės festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ - nuo 2002 m., projektas ,,Sit venia verbo" - literatūros ir muzikos renginių renginių ciklai (projektų ,,Literatūrinis žiemkelis ir ,,Verbum musicale" tęsinys).

Atsiliepimai

Komentuoti