Šiaulių turizmo informacijos centras

TALMUD TOROS PRADŽIOS MOKYKLA

Architektūra, Šiauliai

1899 m. Stoties gatvėje Chaimo Frenkelio lėšomis buvo pastatyta žydų pradžios mokykla – Talmud Tora. Ji buvo skirta vargingų žydų vaikams šviesti. Mokykloje dirbo kvalifikuoti specialistai, kurie vaikus mokė religinių ir pasaulietinių dalykų, hebrajų kalbos ir rašto. 1902 m. mokyklos personalą sudarė 4 nuolatiniai mokytojai, mokėsi 116 moksleivių.

Neturtingais moksleiviais rūpinosi dvi žydų moterų labdaros grupelės. Viena iš jų moksleivius aprūpindavo avalyne ir drabužiais ir kiekvieną rudenį aprengdavo apie 100 moksleivių, kita – atidarė valgyklą, kurioje kasdien nemokamai pietus gaudavo apie 70 neturtingų moksleivių.

Mokykloje buvo palaikoma judaizmo dvasia. Antrame pastato aukšte veikė sinagoga, kur mokytojai ir moksleiviai melsdavosi ir studijuodavo Talmudo tiesas.

Dauguma čia dirbusių mokytojų priklausė sionistų organizacijoms ir palaikė idėją sukurti nepriklausomą žydų valstybę.

Šiuo metu pastate veikia Šiaulių Jaunųjų technikų centras.

Atsiliepimai

Komentuoti