Šiaulių turizmo informacijos centras

ŠIAULĖNŲ KRAŠTO MUZIEJUS

Muziejai

Audio gidas

0:00
0:00

Teikiamos paslaugos vieta

Radviliškio rajonas

Šiaulėnų krašto muziejus įsikūręs sename, prieškario laikus menančiame name. Pastato centrinėje dalyje išlikusi autentiška virtuvė su duonkepe krosnimi bei kaminu, kuriame buvo rūkoma mėsa. Viena iš salių skirta broliams Baliui ir Jonui Buračams. Balys – garsus fotografas, kraštotyrininkas, Jonas – dailininkas. Atskiras kambarys skirtas Vladui Tiškui, garsiam Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjui, kuris, grįžęs iš tremties, apsigyveno šiame name pas tetą Antaniną Kuzminskienę. Antrame aukšte pristatoma sukaupta medžiaga apie šio krašto iškilius žmones, eksponuojami buities rakandai.

Atsiliepimai

Komentuoti