Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KRAŽIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA

Įdomios vietos

Teikiamos paslaugos vieta

Kelmės rajonas

Žmonėms su negalia

Pritaikyta

Vėlyvojo baroko stiliaus Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (1757–1763) žinoma visoje Lietuvoje kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją Kražių skerdynių įvykiais, kurie sukėlė atgarsį visoje Europoje. Carinė valdžia, uždariusi vienuolyną, planavo bažnyčią nugriauti. Tikintieji prašė paversti vienuolyno bažnyčią parapine, todėl kreipėsi su prašymais į valdžią, carą, kitų šalių valdovus ir vyskupus. Gyventojai dieną ir naktį saugojo bažnyčią, neleisdami jos uždaryti. 1893 m. lapkričio 22 d. caro žandarai ir kazokai smurtu bandė susidoroti su vietos gyventojais. Buvo nužudyti 9 žmonės, sužeista 50 gyventojų. Šis istorinis įvykis žinomas Kražių skerdynių vardu ir vertinamas kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis.

Atsiliepimai

Komentuoti