Šiaulių turizmo informacijos centras

DAILININKO GERARDO BAGDONAVIČIAUS NAMAS

Architektūra, Šiauliai

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Šiame name 1936–1986 m. gyveno vienas žinomiausių XX a. Šiaulių dailininkų – grafikas, scenografas, knygų ir žurnalų iliustruotojas, vienas iš ekslibrisų ir dizaino pradininkų Lietuvoje, dailės pedagogas, fotografas Gerardas Bagdonavičius (1901–1986).

Įvairiapuse menine veikla pasižymėjęs dailininkas sukūrė gausybę meno kūrinių: ekslibrisų, skirtų žymioms Šiaulių ir Lietuvos asmenybėms, spektaklių scenografijų Tautos teatrui Kaune, Klaipėdos, Šiaulių teatrams. Iliustravo „Kultūros“ bendrovės knygas, žurnalus „Kultūra“, „Gairės“, „Žiburėlis“ ir kt. Nupiešė daug urbanistinių ir etnografinių piešinių, šiandien tapusių ikonografijos šaltiniais, 1925 m. išleido „Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vaizdų albumą“. Kūrė plakatus, įstaigų blankus, prekių pakuotes. Dailininkas sukūrė iki šių dienų išlikusius baldus, skirtus Karo muziejui ir Karininkų ramovei Kaune. 1929 m. suprojektavo Vytauto Didžiojo jubiliejui skirtą paminklą, esantį Lygumose Pakruojo r. Paminklas, išstovėjęs per visą sovietmetį, restauruotas stovi ir šiandien. Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Kūrybinis palikimas saugomas vienuolikoje Lietuvos muziejų, daugiausia – apie 4 000 – kūrinių saugo Šiaulių „Aušros“ muziejus. G. Bagdonavičius visą gyvenimą dirbo pedagoginį darbą – nuo 1930 m. dėstė vidurinėje amatų mokykloje, Mokytojų seminarijoje, 1942–1944 m. – Meno ir mokslo centro dailės studijoje, pokariu mokė piešimo Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje. Name įkurtoje studijoje prieškariu ir sovietmečiu mokė moksleivius privačiai.

2018 m. namas buvo restauruotas. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą fi­nan­savo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Dailininkas čia buvo įkūręs privačią piešimo studiją, tad pastatas mena ne tik dailininką, bet ir daugelį kitų garsių vardų. Medinį gyvenamąjį namą su mansarda, išraiškinga šoninio įėjimo lodžija ir balkonu, stilingu, ažūriniais raižiniais puoštu interjeru, dailininkas, manoma, susiprojektavo pats, galbūt, talkinant architektui Karoliui Reisonui. Pastatas pastatytas tuometinio miesto pakraštyje, naujai suformuotoje Aušros alėjos atkarpoje. Tai vienas išraiškingiausių medinių tarpukario modernizmo statinių Šiauliuose, 1992 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo departamento Šiaulių skyrius pastate įsikūrė 2020 metų pradžioje. Pastatas Kultūros paveldo departamentui perduotas pagal panaudos sutartį.

Norint pritaikyti pastatą ir visuomenės poreikiams bei lankymui Šiaulių „Aušros“ muziejus, kaip pagrindinis dailininko kūrybinio palikimo saugotojas, siekdamas puoselėti dailininko atminimą, parodyti jo nuopelnus ir įtaką meno raidai Šiauliuose ir Lietuvoje, pasiūlė name įrengti ekspoziciją. 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybei skyrus finansavimą buvo nupirkta paslauga sukurti ekspozicijos koncepciją bei įrengimą, kurią įgyvendino Šiaulių ,,Aušros“ muziejus kartu su tarptautinę parodų ir ekspozicijų įrengimo patirtį turinčia UAB „Ekspobalta“. Memorialinei ekspozicijai skirta puošniausia namo dalis, kur buvo privati dailininko erdvė. Šias patalpas puošia krosnys su glazūruotu reljefinių koklių dekoru, o jų akcentas – ažūrine sienele atskirta poilsio erdvė. Ekspozicijos idėja – muziejinėmis priemonėmis perteikti dailininko asmenybės įvairiapusiškumą, daugiašakę jo kūrybą, pomėgius. Iškilęs uždavinys – maksimaliai išnaudoti nedidelę erdvę, įtaigiai suderinant originalią aplinką ir dailininko sukurtus objektus bei šiuolaikišką, koncentruotą informacijos pateikimą – buvo sėkmingai įgyvendintas. Kiekviena ekspozicijos detalė apgalvota, pasakoja apie dailininko veiklų įvairovę ir jo asmenybės išskirtinumą.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, „Aušros“ muziejaus ir Kultūros paveldo departamento naujoji ekspozicija bus prieinama visiems norintiems ją aplankyti. Šiaulių turizmo informacijos centras organizuos ekskursijas dailininko G. Bagdonavičiaus name. Kadangi pastate įsikūrusi kultūros paveldo institucija, derinantis prie jos darbo laiko, pastatą ir ekspoziciją bus galima aplankyti pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 16 val., penktadieniais nuo 10 val. iki 15 val., organizuotomis 10–15 lankytojų grupėmis (su lydinčiu asmeniu). Į ekskursijas reikės registruotis iš anksto telefonu +370 41 523 110 arba el. paštu [email protected].

Atsiliepimai

Komentuoti