Šiaulių turizmo informacijos centras

VENTOS KRAŠTO ISTORIJA IR ARCHEOLOGIJA

Vaikams ir moksleiviams

Teikiamos paslaugos vieta

Akmenės rajonas

Šios edukacijos metu moksleiviai teoriškai susipažins su Ventos krašto senąja istorija, apžiūrės modernią ir įdomią Ventos regioninio parko lankytojų centro ekspoziciją, išmoks mėtyti žiemgalių ietis bei įskelti ugnį senoviniu titnaginiu skeltuvu. Ekspozicijoje yra kompiuteriniai terminalai su liečiamais ekranais, kuriuose galima pamatyti ir susipažinti su daug įdomių mūsų krašto istorijos momentų. Ši ekspozicija su jos įrenginiais yra labai geros priemonės teorinei edukacijos daliai. Teorinėje dalyje (30 min.) moksleiviai trumpai supažindinami su Ventos krašto priešistoriniais laikais, su čia gyvenusia žiemgalių gentimi, jos papročiais ir buitimi, su istoriniais laikais – kalavijuočių ordino įsiveržimu, kovomis su juo, Lietuvos valstybės atsiradimu, žiemgalių asimiliacija ir su vėlesne istorija. Teorinė dalis nėra vien sausas dėstymas, bet tuo pačiu ir patraukli vizualizacija. Praktinė dalis (60-80 min.): 1. Supažindinimas su titnaginiais skeltuvais – kaip jie atrodo, iš kur kilę, kaip su jais skeliama ugnis (jei geras oras, lauke saugioje vietoje, prižiūrint mokytojui, bandoma uždegti išdžiūvusias samanas, jei blogas – viduje tik skeliamos kibirkštys, irgi saugioje vietoje). 2. Supažindinimas su žiemgalių ietimis, jų formomis, ir po to lauke ieties mėtymas į taikinį. Užsiėmime aprūpinama maksimali sauga, nes ietį vienu metu sviedžia tik vienas moksleivis, prižiūrint mokytojui. Moksleiviai šiek tiek priartės prie suvokimo, kaip atrodė gyvenimas ir buitis mūsų kraštuose ankstyvaisiais viduramžiais – kaip skiriasi ugnies išgavimas nuo dabartinio, ir kiek reikia jėgų, tikslumo bei patirties, atliekant regis paprasčiausią kovinį veiksmą – ieties metimą. Nors moksleiviai praktiškai užsiima tik su dviem įrankiais (per tiek laiko daugiau ir neįmanoma), bet tuo pačiu metu, jiems dirbant, mokytojas trumpai papasakoja ir apie kitas ikiistorinio laikotarpio žiemgalių buities bei karybos ypatybes. Baigiamoji užsiėmimų dalis – klausimai, trumpa diskusija, apibendrinimas.

Atsiliepimai

Komentuoti