Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

VIEŠŲJŲ TURIZMO PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS

Projekto pavadinimas: Viešųjų turizmo paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 lapkričio 7 d. – 2020 gegužės 1 d.

Projekto biudžetas: 78.032,76 € ES struktūrinių fondų lėšos

Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamomis viešosiomis turizmo ir investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo paslaugomis bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę. 

Uždavinys – pagerinti Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų viešųjų turizmo ir investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo paslaugų bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę.

Projekto veiklos: 

1. Informavimo bei konsultavimo paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo optimizavimas ir tobulinimas Šiaulių turizmo informacijos centre. 

2. Informavimo bei konsultavimo paslaugų investicijų pritraukimo klausimais sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybėje.  

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas.

4. Vartotojų patenkinimo paslaugomis tyrimų atlikimas.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėje“.