Šiaulių turizmo informacijos centras

TARPTAUTINIS KULTŪROS KELIAS „BALTŲ KELIAS“

Projekto pavadinimas: Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“

Projekto numeris: LLI-187

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva). Partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (Latvija),  Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Šiaulių skyrius (Lietuva), Kuržemės  planavimo regionas (Latvija),  Talsų apskrities savivaldybė, Talsų apskrities muziejus (Latvija), Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 balandžio 24 d. – 2019 balandžio 23 d. (24 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 763 402.38 €, iš jų 648 892.00 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

 

Projektas įgyvendina Interreg V-A Latvija – Lietuva Programos 2014-2020 I prioritetą „Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant“. Projektas tiesiogiai prisidės prie programos tikslo 1.1. „padidinti lankytojų skaičių Programos teritorijoje gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus“.

Kultūros ir gamtos paveldo potencialas nėra naudojamas tvariam ekonominiam augimui, socialinių, kultūrinių ir rekreacinių poreikių tenkinimui. Vietiniams  gyventojams ir lankytojams trūksta supratimo apie tvaraus kultūros ir gamtos paveldo objektų išsaugojimą ir puoselėjimą.

Siekiant skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą ir informacijos sklaidą apie Baltų paveldo objektus, paslaugas ir produktus, dvi tautos turi veikti kartu. Pagrindinės veiklos įgyvendinamos 4 Lietuvos regionuose (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei 2 Latvijos regionuose (Kuržemė, Žiemgala). Partneriai vykdys veiklą, kad regionai taptų patrauklesni, matomi ir skatinantys apsilankyti.

 

Pagrindinis projekto tikslas: didinti lankytojų skaičių kuriant tarpvalstybinį maršrutą „Baltų kelias“.

Pagrindinis projekto rezultatas: 15 procentų išaugęs lankytojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje.

Papildomi projekto tikslai:

  • padidinti žinomumą ir informatyvumą apie baltų materialiojo ir nematerialiojo kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą;
  • plėtoti naują novatorišką ir tvarų turistinį produktą;
  • gerinti kokybę ir užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų, produktų įvairovę ir jų prieinamumą.

Planuojamos įvykdyti veiklos:

  • suorganizuoti informaciniai seminarai įvairioms tikslinėms grupėms iš abiejų regiono valstybių; įgyvendintas rinkodaros priemonių kompleksas: parengtas kelionių vadovas, mobili aplikacija, žemėlapis, reklaminiai vaizdo klipai, bus dalyvaujama tarptautinėse parodose ir mugėse;
  • sukurti trys interaktyvūs produktai – atrakcijos (Šiaulių miesto centre, Gederto Eliaso Jelgavos Istorijos ir meno muziejuje ir Talsų rajono muziejuje), panaudojant ICT sprendimus;            
  • parengta galimybių studija, kuri apims senovės baltų materialiojo ir nematerialiojo paveldo identiteto vertinimą ir pritaikomumą šiandieninės visuomenės poreikiams. Dokumentas bus paskelbtas viešai ir prieinamas kiekvienam; organizuojami mokymai paslaugų teikėjams iš abiejų regiono valstybių.

LIETUVIUS IR LATVIUS SUJUNGĖ BENDRA ŠVENTĖ

 

LATLIT_logo_LIT_full_RGB

 Baltų vienybės diena rugsėjo 23-ąją visus neabejingus baltų kalboms, kultūrai bei papročiams sukvietė į Palangą. Minėta diena kartu su artimiausiais kaimynais latviais buvo pažymėta gausybe renginių visame mieste. Vienas šių renginių – Šiaulių turizmo informacijos centro (TIC) organizuotas tarptautinis turizmo forumas apie kultūrinio turizmo perspektyvas keliaujant Baltų keliu.

 

Sėkmingi kultūrinio turizmo projektai – iš rengėjų lūpų

Baltų vienybės dieną palangiškiai tradiciškai mini kasmet, tačiau šiemetinė šventė buvo išskirtinė – tarptautinė, jos metu buvo sulaukta abiejų šalių – Lietuvos bei Latvijos – oficialių atstovų bei jų pranešimų.

Forume dalyvavo apie pusantro šimto klausytojų: iš turizmo, kultūros, meno, gamtos, paveldo, švietimo, politikos sričių, taip pat bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, renginių organizatoriai, amatininkai, tautodailininkai, maitinimo, apgyvendinimo, laisvalaikio ir kt. paslaugų teikėjai – visi, norintys sužinoti, įsitraukti į „Baltų kelią“, dalyvauti tolesniuose mokymuose, patekti į kuriamų maršrutus.

Forume pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kultūrinio turizmo perspektyvoms bei buvo pristatyti sėkmingi kultūrinio turizmo projektai.

Kuriamus Lietuvos kultūros kelius ir turistinius maršrutus apžvelgė LR ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Lidija Bajarūnienė, Palangos ir Pavilosto projektą pristatė Palangos kurorto muziejaus direktorius Jūratis Viktoras Liachovičius, Lietuvos muziejų kelio patirtimi dalinosi Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, Pieno kelio sėkmę atskleidė Jusių ekologinio ūkio šeimininkės Raimonda Jusienė ir Neringa Stancelė, šiuolaikinės baltų kultūros festivalio „Mėnuo juodaragis“ populiarumo receptus įvardino VšĮ „Baltijos griaustinis“ vadovas Ugnius Liogė, su Naisiuose įkurtu Baltų dievų skulptūrų parku supažindino šio miesto bendruomenės narė, renginių organizatorė Alina  Šalavėjavienė, kaip sėkmingai sujungti gamtos ir kultūros paveldą turizmo reikmėms buvo galima pasisemti žinių, klausantis Tėrvetės apskrities turizmo informacijos centro vedėjos Ilonos Lydumos, apie Jelgavos miesto įdirbį pasakojo šio miesto regioninio turizmo centro Turizmo skyriaus vadovė Vita Kendereviča.

 

Per bendrystę – į didesnes perspektyvas

„Baltų vienybės dienos minėjimas drauge kartu reiškia ir tai, kad puoselėjame savo tradicijas ir kultūrą“, – įsitikinusi Šiaulių TIC direktorė bei projekto „Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias““ vadovė Rūta Stankuvienė. Abiejų tautų draugystė, bendra istorinė patirtis, šiandieninės aktualijos ir iššūkiai nuolat skatina vieni kitų pažinimą, bendradarbiavimą, palaikymą įvairiose gyvenimo srityse – mano projekto koordinatorius Arvydas Valentėlis.

Tądien baltų vienybės šventė Palangoje buvo paminėta kaip niekad prasmingai, interaktyviai ir įsimintinai – renginio dalyviai galėjo ne tik skanauti baltų patiekalus, bet ir patys sudalyvauti barbekiu turnyre, proto mūšyje ar leistis į žygį. Tai bendras Baltų vienybės dienos minėjimas, surengtas įgyvendinant „Baltų kelio“ projektą, jungiantį kultūros, turizmo bei verslo sritis, susijusias su baltų tapatybe.

Šiaulių TIC direktorės bei projekto „Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias““, kurį finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa, vadovės Rūtos Stankuvienės  nuomone žaismingai, ir skaniai švęsdami Baltų vienybės dieną, ne tik sau, bet ir kitoms valstybėms skelbiame žinią, kad mes, baltai, buvome ir esame vieningi.

20170923_201855  20170923_181128 

20170923_190222  20170923_185503