Šiaulių turizmo informacijos centras

PROJEKTAS „ŠIAULIŲ REGIONO TURIZMO PRODUKTŲ RINKODARA“

kuriame liet ateiti

Projekto numeris: Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-61-012

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centas

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Akmenės rajono savivaldybės administracija

Trukmė: 2012 m. balandžio 30 d. – 2012 m. lapkričio 15 d.

Projekto biudžetas: 34 072,93 € / 117.647,00 Lt; iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 28962 € / 100.000,00 Lt

Finansavimo šaltiniai: Projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis: pasirašyta 2012 m. lapkričio 14 d. Nr. S-VP3-1.3-ŪM-05-R-61-012

Trumpas projekto aprašymas

Šiaulių regionas turi daug turizmo išteklių, atitinkančių įvairių grupių poreikius. Jų patrauklumas didėja dėl tranzitinės Šiaulių miesto ir viso regiono padėties. Nepaisant stiprybių Šiaulių regiono žinomumas yra mažas, nėra pakankamai informacijos ir ji sunkiai prieinama. Būtina taikyti turizmo rinkodaros priemones.
Projekto tikslas – skatinti turizmo produktų plėtrą Šiaulių regione.
Projekto tikslinės grupės – užsienio šalių turistai ir Lietuvos gyventojai.
Projekto metu sukurtos naujos rinkodaros priemonės palengvins turizmo informacijos pateikimą tikslinėms grupėms. Turistai galės lengvai gauti visą reikalingą informaciją ir ja operuoti. Patogi informacija išplės turistų pasirinkimų galimybes ir sudarys sąlygas lengviau aplankyti daugiau įsimintinų vietų bei padidins regiono turizmo objektų lankomumą bei pajamas. Šuo metu regionas nėra paruošęs analogiškų rinkodaros priemonių, todėl turistui informacijos ieškojimas, sisteminimas užima daug laiko – kelionė darosi nepatraukli. Naujos rinkodaros priemonės bus naudojamos kaip informacinė medžiaga tiek profesionalams, tiek individualiems turistams, siekiant viešinti Šiaulių regiono turizmo objektus bei skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą. Jos leis patraukliau ir išsamiau pateikti turistinę informaciją bei formuos Šiaulių regiono įvaizdį kaip patrauklaus turizmui. Tai sudarys prielaidas padidinti turistų srautus regione, gali prisidėti prie regione turizmo paslaugas teikiančių įmonių plėtros, pajamų didinimo. Turistams svarbu pagrindinę informaciją apie turizmo objektus, susisiekimo tinklus, maršrutus turėti su savimi, todėl optimaliausia informaciją pateikti leidinių forma. Leidiniai bus platinami nemokamai turizmo informaciniuose centruose Lietuvoje, tarptautinėse turizmo parodose, verslo misijose bei kitose turistams prieinamose vietose. Taip pat leidiniai bus pateikti elektronine forma Šiaulių turizmo informacijos centro interneto svetainėje.

Projekto rezultatai: „Šiaulių regiono gidas“ (lietuvių, anglų, rusų k.), „Šiaulių regiono turistinis žemėlapis“ (lietuvių, anglų, rusų k.), „Šiaulių regiono dviračių maršrutai“ (lietuvių, anglų k.), „Aktyvios pramogos. Šiaulių regionas“ (lietuvių, anglų, rusų k.).