Šiaulių turizmo informacijos centras

ŠIAULIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA

Bažnyčios

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Modernios bažnyčios (projekto autoriai D. Jakubauskas ir A. Vernys) architektūra turi simbolinę prasmę – pastatas primena du maldai suglaustus delnus. Bažnyčios pašventinimas vyko 2009 m. gruodžio 6 d.

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia įkurta 1993 m. spalio mėnesį nebaigtuose statyti „Nuklono“ kultūros namuose. 2006 m. bažnyčia persikėlė į kitas patalpas.

2010 m. rugsėjo 26 d. pašventinti naujieji parapijos namai. Juose įkurtos 4 katalikiškos klasės besiruošiantiesiems Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, „Carito“, parapijos salės, laidojimo namai.

Ant bažnyčios sienų – skulptoriaus kun. A. Rimavičiaus (1865–1933) sukurtos Kryžiaus kelio stotys. A. Rimavičiaus kūryba – savita ir originali XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių ir latvių liaudies kultūros atšaka.

12 val. ir prieš kiekvienas Šv. Mišias, pasitinkant jaunavedžius, prieš krikštynas skamba kariljono varpai. 2018 m. gegužės 13 d. bažnyčioje atsirado vargonai – tai Šveicarijos katalikų dovana.

Šioje bažnyčioje vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Atsiliepimai

Komentuoti