Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA (ŠIAULIŲ MERGAIČIŲ GIMNAZIJA)

Istoriniai objektai, Šiauliai

Audio gidas

0:00
0:00

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

Mergaičių gimnazija pradėjo veikti 1898 m. Ji pastatyta grafo Vladimiro Zubovo sklype iš jo dovanotų plytų. Skirtingai negu berniukų gimnazijoje, čia mokėsi daugiausia miestiečių luomo mergaitės. Šią situaciją sąlygojo tai, kad 52,3 proc. visų mokinių gimnazijoje sudarė žydų tautybės mergaitės, pagal socialinę padėtį priklausiusios miestiečių luomui.

Gimnazija sėkmingai veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. 1918 m. buvo išrūpintas leidimas vėl ją atidaryti, dabar jau mišrią. Suvienodėjus ekonominėms sąlygoms, nutarta tęsti senas mokymo tradicijas.

Nuo 1928 m. berniukų ir mergaičių gimnazijos vėl pradėjo dirbti atskirai. Mergaičių gimnazijoje sustiprintai buvo mokoma vokiečių ir anglų kalbų. Ilgametis Mergaičių gimnazijos direktorius buvo Antanas Klupšas. Tarpukario laikotarpiu čia dirbo daug žymių žmonių: V. Daugirdaitė-Sruogienė, J. Minka, K. Venclauskis, dr. J. Šliūpas ir kt.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, mokyklos patalpas užėmė vokiečių kareiviai, mokykla tapo karo ligonine. Traukdamiesi iš miesto, vokiečiai mokyklos pastatą sudegino.

Atsiliepimai

Komentuoti