Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

MEDVILIONIŲ DVARAS

Dvarai

Teikiamos paslaugos vieta

Joniškio rajonas

Informaciją pateikė

Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras

1864 m. Kuršo vokiečių kilmės baronas Juozapas Nikodemas fon Goesas varžytinėse įsigijo Medvilionių bajorkaimyje esančią žemės valdą su pastatais. 1866 m. minimas Medvilionių palivarkas, vėliau vadinamas dvaru. 1878 m. dvarą paveldėjo sūnus Stanislovas. XIX a. pab. pastatytas naujas molinis gyvenamasis namas. Stanislovas fon Goesas, jo seserys Teresė ir Viktorija Goesaitės aktyviai dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime: organizuodavo lietuviškus vakarus, rėmė studentus ir mokytojus, finansavo lietuviškų leidinių leidybą. Spaudos draudimo metais dvare buvo įrengta draudžiamų leidinių slaptavietė, veikė slapta lietuviška mokykla. 1900 m. dvare buvo suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis Kauno gubernijoje – rašytojų Julijos Žymantienės-Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės komedija „Velnias spąstuose“. Goesai padovanojo žemės sklypus Medvilionių pradžios mokyklos ir Joniškio gimnazijos statyboms. Apie 1918 m. dvarą paveldėjo Viktorija Goesaitė-Graurogkienė ir Brigita Goesaitė-Mastauskienė. 1941–1944 m. nacių okupacijos metais dvare buvo slepiamas žydų tautybės asmuo. 1924–1992 m. dvare veikė pradinė mokykla. Šiuo metu dvaro sodyboje yra avarinės būklės molinis dvarininkų namas, medinis vasarnamis, 8 ūkinės paskirties statiniai ir parko fragmentai.

Atsiliepimai

Komentuoti