Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SAULĖS KELIAS

Projekto pavadinimas: Bendro tarpvalstybinio turizmo paveldo produkto „Saulės kelias“ kūrimas

Projekto akronimas: „Saulės kelias“

Projekto numeris: LLI-464

Projekto partneriai: vadovaujantis partneris – Jelgavos miesto taryba kartu su Jelgavos regioninio turizmo informacijos centru (Latvija) Partneriai: Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras ir Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva)

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 birželio 1 d. – 2023 gegužės 31 d. (36 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 850 890.24 €, iš jų 723 256.69 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

 

Projekto partnerius jungia bendras kelias Jelgava–Joniškis–Šiauliai. Partneriai atstovauja Šiaulių Lietuvoje ir Žiemgalos Latvijoje regionus, kurie istoriškai sudarė vieną Saulės regioną. Iš tų laikų yra išlikęs didelį turizmo potencialą turintis unikalus bendras kultūros ir gamtos paveldas. 

Bendrasis projekto tikslas yra padidinti turistų skaičių ir jų programos teritorijoje praleidžiamų dienų skaičių sudarant naują turizmo maršrutą SAULĖS KELIAS ir į jį įtraukiant su saule susijusius kultūros bei gamtos paveldo objektus. 

Projektu siekiama išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą, jį populiarinti bei sudominti turistus vienu pagrindinių gamtos elementų – Saule, pasitelkiant jos apraiškas istorijoje, gamtoje, socialiniame ir kultūriniame pavelde labiausiai išsivysčiusiose Šiaulių, Joniškio bei Jelgavos savivaldybėse.

SAULĖS KELIAS – bendras Šiaulių ir Žiemgalos Latvijoje regionų turizmo pasiūlymas, į kurį būtų įtraukti įvairūs su saule susiję kultūros ir gamtos objektai, lankytinos bei poilsio vietos.

Skatinant keliauti ne tik vasarą, bet ir kitais metų laikais, projekto veiklų įgyvendinimo metu bus sudaryti bent keturi skirtingiems metų laikams (žiemai, pavasariui, vasarai, rudeniui) pritaikyti maršrutai. 

Projekto tikslai: 

1) Sukurti naują bendrą turizmo produktą – SAULĖS KELIĄ, į kurį būtų įtraukti įvairūs su saule susiję kultūros ir gamtos objektai; 

2) Programos teritorijoje skatinti naujo bendro turizmo maršruto SAULĖS KELIAS kaip patrauklaus ir įdomaus kelionės tikslo, kurį turistai pasirenka ilgesnėms (kelių dienų) kelionėms visais metų laikais, žinomumą.

Projekto uždaviniai: 

• Skatinti atvykstamąjį ir vietinį turizmą Šiaulių mieste ir regione.

• Mažinti turistinio sezoniškumo įtaką.

• Didinti miesto pažinimą ir reprezentavimą įdiegiant turistams patogias inovatyvias technologines priemones. 

• Didinti esamų ir naujų turizmo maršrutų patrauklumą vietos ir užsienio turistams dizaino, rinkodaros priemonėmis.

Projekto rezultatai – daugiau turistų ir keliautojų Žiemgaloje Latvijoje ir Šiaulių regione sukūrus ir užtikrinus viešinimą bendram turizmo maršrutui SAULĖS KELIAS.