Šiaulių turizmo informacijos centras

VIEŠŲJŲ TURIZMO PASLAUGŲ IR ASMENŲ KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE

Aprašymas: projekto įgyvendinimo metus parengus informavimo paslaugos aprašymą su nustatytomis procedūromis ir atsakomybėmis bei siekiant užtikrinti sklandų, operatyvų ir išsamų informacijos suteikimą, bus įsigyjama duomenų surinkimo ir apdorojimo bazės licencija, kuri sudarys sąlygas kokybiškai teikti informavimo paslaugą. Klientų aptarnavimo centro monitoringo licencija užtikrins tinkamą užklausų valdymą bei monitoringą. Įgyvendinus projekte numatytus veiksmus bus sukurta informavimo teikimo paslaugos sistema, leis ženkliai pagerinti paslaugos kokybę iki minimumo sutrumpinant laiką nuo paslaugos užsakymo iki darbų atlikimo ar paslaugos suteikimo. Projekto metu atliktos veiklos suteiks galimybę pagal paslaugos gavėjų lūkesčius ir poreikius suteikti reikiamą informaciją ir paruošti maršrutus.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taip pat nėra sistemos ir aprašytų procedūrų, kaip konsultuoti ir koordinuotai teikti paslaugas potencialiems investuotojams, tiek norintiems vykdyti plėtrą, tiek pradėti naują veiklą. Šiuo metu paslaugos neužtikrina sėkmingo investicijų pritraukimo, klientai aptarnaujami pagal atskiras sritis, ne kompleksiškai ir netaikant ,,vieno langelio“ principo. Teikiamų paslaugų apimtys bei kokybė taip pat netenkina šiandieninių poreikių. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas Savivaldybėje bus sukurtas sistema kuomet investuotojai bus aptarnaujami ,,vieno langelio" principu ir per maksimaliai trumpą laiką.

Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamomis viešosiomis turizmo ir investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo paslaugomis bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę.

Projekto uždavinys – pagerinti Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų viešųjų turizmo ir investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo paslaugų bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • Duomenų bazės turinio sukūrimas ir duomenų surinkimo ir apdorojimo bazės licencijos įsigijimas – 1 vnt.;
  • Klientų aptarnavimo centro monitoringo licencijos įsigijimas – 1 vnt.;
  • Paslaugos teikimo aprašo parengimas – 1 vnt.;
  • Dokumentų tobulinančių ir reglamentuojančių paslaugos teikimą parengimas– 1 vnt.;
  • Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų, kurie supažindinti su sukurtais produktais bei užtikrins projekto metu sukurtų įrankių ir priemonių tinkamą naudojimą/taikymą, mokymai – 5 asm.;
  • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, kaip užtikrinti sklandų investuotojų konsultavimą bei informavimą, mokymai – 10 asm.;
  • Tyrimo atlikimas – 1 vnt.

Projekto biudžetas – 78.032,76 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 66.327,85 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 11.704,91 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. balandžio 03 d. – 2020 m. lapkričio 3 d

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas [email protected], tel. nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.