Budžeta iestāde Šauļu tūrisma informācijas centrs
Vilniaus 213-90, LT-76348 Šauļi

ŠAUĻĒNU ŠEMETU DZIMTAS KAPELA-MAUZOLEJS

Pieminekļi un skulptūras

Audio gids

0:00
0:00

Sniegtā pakalpojuma atrašanās vieta

Radvilišķu rajons

Romantisma laikmeta kapela, kurai piemīt izteiktas neorenesanses iezīmes, 1850. gadā uzbūvēta par Diktarišķu muižas īpašnieka Joza Šemetas līdzekļiem. Kapela ir arī Šemetu dzimtas mauzolejs. Kapelas pagrabā ir kolumbārijs ar 24 nišām, kur mūžīgā mierā dus Šemetu dzimtas pārstāvji. Lietuvā šādi kolumbāriji sastopami visai reti. Kapela iekļauta vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā, renovēta 2012. gadā.

Atsauksmes

Komentēt