Šauļu Tūrisma informācijas centrs

BUBIU PILSKALNS

Dabas objekti

Sniegtā pakalpojuma atrašanās vieta

Šauļu rajons

Bubiu pilskalns, dēvēts par Pilali. 8.gadsimtā šeit stāvēja viena no izturīgākajām Šauļu zemju pilīm, kura bija nozīmīga kaujās ar krustnešiem. Vācu kronikās ne vienu reizi vien ir minēta Dubīsas pils. Koka pils bija apjozta ar akmeņiem, nostiprināta ar 5-6 metru augstu būvbaļķu sienu. Domājams, ka pils garnizonā bija 50-70 bruņoti vīrieši. 1236.gada vasarā Dubīsas pili neveiksmīgi mēģināja iekarot Saules kaujā sakauti zobenbrāļi. Neatlaidīga pils garnizona pretošanās palīdzēja kņaziem Bulioniem panākt un galīgi sakaut ienaidniekus pie Mūsas upes. 1348.g. Dubīsas pili sadedzināja lielie Ordeņa armijas spēki. Pils bija ātri atjaunota, taču 1358.gada uzbrukuma laikā tā atkal sededza. Livonijas kronikās raksta, ka dotā triecienuzbrukuma laikā tā atkal sadedza. Livonijas kronikās raksta, ka dotā triecienuzbrukuma laikā bojā gāja simts aizstāvju un divi Ordeņa brāļi.

Atsauksmes

Komentēt