Budžeta iestāde Šauļu tūrisma informācijas centrs
Vilniaus 213-90, LT-76348 Šauļi

Muižas

Muiža atradās Klaišiu ciemā. Ir saglabājušās ēku paliekas, spirta dedzinātava. Muiža no senlaikiem piederēja Burbu ģimenei. 19. gs. vidū muižas īpašnieks sameklēja talantīgu celtnieku F. Norku, kurš kungam uzcēla jaunu viensētu. Piemērotā mūrēšanas tehnoloģija nodrošināja ēku izturību, pat bez jumta akmeņu sienas ir saglabājušās līdz mūsdienām. 20. gs. starpkaru periodā muižā saimniekoja Vincs Karvelis, kura ģimeni padomju vara izsūtīja uz Sibīriju. Tagad īpašums pieder viņa mantiniekiem

Atsauksmes

Komentēt