STARPTAUTISKĀ KULTŪRAS TŪRISMA MARŠRUTA “BALTU CEĻŠ” ATPAZĪSTAMĪBAS VEICINĀŠANA

Projekta nosaukums: “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana”

Projekta saīsinājums: Izzini Baltus

Projekta numurs: LLI-447

Projekta partneri: Vadošais partneris - Šauļu tūrisma informācijas centrs (LT); partneri - Zemgales plānošanas reģions; Kuldīgas novada pašvaldība; Rundāles novada dome; Kurzemes plānošanas reģions; Nacionālo reģionu attīstības aģentūra, Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs.

Projekta ilgums: 01.06.2020 - 31.05.2022 (24 mēneši)

Projekta budžets - 869 689,02 €, no kuriem 739 235,65 € ES struktūrfondi.

Projekta finansēšanas avoti: projekta partneri un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts atbilst Programmas prioritātei „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi“, tā ieviešana sniegs ieguldījumu 1.1.mērķim „Palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, uzlabojot un attīstot kultūrvēsturiskos un dabas objektus, pakalpojumus un produktus“. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu „Baltu ceļš“. Lai sasniegtu šos mērķus, ir noteikti sekojošie projekta apakšmērķi:

  • Palielināt izpratni par Baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu;
  • Veicināt izveidotā starptautiskā kultūras maršruta "Balts ceļš" atpazīstamību;
  • Investēt maršruta “Baltu ceļš” inovatīvā un ilgtspējīgā tūrisma informācijas sistēmā.

Projekts Explore Balts turpina projektu Balts Ceļš ar aktivitātēm, kas palielinās izpratni, atpazīstamību un izpēti par baltiem. Baltu ceļa maršruts ir 2145 km garš, savienots lokos, ietverot teritorijas, kuras Lietuvā un Latvijā savulaik apdzīvojuši kurši (~ 790 km), zemgaļi (~ 620 km) un sēļi (~ 735 km).

Baltu ceļš apvieno unikālus dabas un kultūras objektus, piemēram, baltu svētvietas: avotus, kokus, mežus un ezerus, ekskluzīvus pieminekļus, modernas un interesantas vietas, amatnieku piedāvātas izglītības programmas un arī vietējo virtuvi.

Viens no projekta mērķiem ir iemācīties labi pārvaldīt projektus, kas saistīti ar kultūru, kultūras tūrismu un kultūras maršrutiem. Tas tiks darīts, izmantojot pieredzes apmaiņas un pieredzes gūšanas mācību vizīti slavenajā Vikingu maršrutā Zviedrijā, kā arī ar dalību tūrisma gadatirgos un apmaiņas braucienos starp Baltu ceļa reģioniem.

Projektā tiks izmantoti inovatīvi risinājumi: 3D filmas, virtuālās realitātes ekskursijas, izglītojošas programmas bērniem un skolēniem Baltu centrā Šauļu pilsētā, tiks uzstādīts vides objekts Sēlpilī, uzlabota Mežotnes pilskalna teritorija - rekonstruēts gājēju celiņš, apskates platforma, utt. Tiks rekonstruēts Klaipēdas rajons tūrisma centrs: remontētas telpas, izvietojot baltu simbolus, uzstādīta Klaipēdas rajona interaktīvā karte, kurā parādītas vispievilcīgākās apmeklēšanas vietas, mudinot tūristus izpētīt Baltu ceļa objektus un vietas. Projekta aktivitātes tiek plānotas, lai veicinātu izpratni par senajiem baltiem un turpinātu Baltu ceļa turpmāko attīstību.

Projekts tiks ieviests, izmantojot pārrobežu sadarbību ar mērķi piesaistīt vairāk ceļotājus reģionos, veicinot jau izveidotā tūrisma maršruta „Baltu ceļs“ un nākotnes projekta „Iepazīsti Baltus“ atpazīstamību.

Galvenais projekta rezultāts – palielināts apmeklētāju skaits Programmas teritorijā pat 10 %. Sagaidāms, ka radītie, izmantotie līdzekļi un vizuālās tehnoloģijas uzlabos reģiona atpazīstamību, palielinās apmeklētāju skaitu par 10 procentiem, nodrošinot ilgāku uzturēšanos Programmas teritorijā.