Šauļu Tūrisma informācijas centrs

TARĢU KALNU GRĒDAS

Interesantas vietas

Sniegtā pakalpojuma atrašanās vieta

Kelmės rajons

Tarģu kalnu grēdas. Par kalnu grēdām, karobkalniems vai āža muguru tiek dēvēti gari un šauri valni, kas kūstot ledājiem, izveidojās no grants un smilts. Domājams, ka kalnu grēdu jostas radās pirms 15-16 tūkstošiems gadu; tās sanesa ledāja plaisās ieplūstošs ūdens. Stāsta, ka kalnu grēdas ir milžu takas, kuras tie sabēra par puviem. Kalnu grēdu aizsargāšanai ir nodibināts Tarģu ģeomorfoloģiskais liegums. Tarģu kalnu grēdu garums - no 300 m līdz 2 km, relatīvais augstums - līdz 15 metriem, bet apakšas platums - līdz 150 m. Virspusē redzas tikai trešdaļa reljefa formas, cita kalnu grēdas daļa apslēpta zemē. Kurtuvēnu reģionālajā parkā kalnu grēdas var ieraudzīt arī pie Barsukīna un Ešeriņa ezeriem.

Atsauksmes

Komentēt