STAŠA GĻAUŽA DABAS MUZEJS

Muzeji

Sniegtā pakalpojuma atrašanās vieta

Šauļu pilsēta

Muzeja dibinātājs ir Stasis Gļaudis [Stasys Gliaudys], kurš ir vācis eksponātus muzejam kopš 1974. gada un strādā tajā vēl līdz šim. Dabas muzejs ir dibināts 2000. gada septembrī, atzīmējot Pedagoģijas fakultātes 40 gadu jubileju. 2013. gada 18. decembrī, pieminot ilggadējā fakultātes pasniedzēja, Šauļu Universitātes Botāniskā dārza un Dabas muzeja dibinātāja un lolotāja, Šauļu pilsētas goda pilsoņa Staša Gļauža jubileju, Dabas muzejam dots Staša Gļauža vārds.
Šis ir vienīgais šāda veida muzejs Ziemeļlietuvā. Muzejā ir eksponēti vairākas desmitgades vākti dzīvās dabas eksponāti, daudzi no tiem atspoguļo Lietuvas dabu. Muzejam ir ne tikai zinātniska, bet arī izziņas nozīme. Kopumā muzejā ir savākti vairāk nekā 4000 eksponātu. Te ir izstādīti 73 sugu un formu sūkļi un zarndobumaiņi, kukaiņi – pat 889 sugas (tostarp – 534 tauriņu sugas, molusku sugas un variācijas ir pat 1011). Muzejā ir bagātīgi eksponēti putni – 182 sugas. Te var aplūkot 39 sugu jūraszvaigznes un jūras ežus, kā arī 46 sugu zivis, abiniekus un rāpuļus. Neskaitot šeit nosauktos dzīvnieku pasaules pārstāvjus, muzejā vēl arī ir eksponēti vēžveidīgie, zirnekļveidīgie, daudzkāji u.c. Muzejā ir arī dzīvnieku valsts pārstāvji no eksotiskām zemēm (siltajām jūrām).
Ekspozīcijā ir izstādītas arī kukaiņu un putnu mājvietas — ligzdas un būrīši.
Visi muzeja eksponāti ir sakārtoti sistemātiski, sākot no vienkāršākās uzbūves sūkļiem un beidzot ar zīdītājiem. Daudzi muzeja eksponātu nosaukumi ir uzrakstīti latīņu un lietuviešu valodā, Lietuvas Sarkanās grāmatas dzīvnieki ir atzīmēti ar sarkaniem punktiņiem. Vairākums muzejā izstādīto eksponātu atspoguļo Lietuvas bioloģisko daudzveidību un Ziemeļlietuvas reģionu.
Muzeja mērķis – palīdzēt apmeklētājiem labāk iepazīt mums apkārt esošo dzīvnieku pasaules sistēmu un tās dažādību, jo cieņa un mīlestība pret dabu iegūstama tikai caur izpratni.
Muzeja uzdevums ir divējāds – tas ir ne tikai universitātes mācību bāze, bet arī telpa sabiedrībai izziņas intereses apmierināšanai. Te notiek dabaszinātņu priekšmetu teorētiskās nodarbības un laboratorijas darbi. Pārējā laikā muzeju apmeklē reģiona skolēni, pirmsskolas iestāžu audzēkņi, pieaugušie. Kopš muzeja nodibināšanas, to ir apmeklējuši vairāk nekā 8000 apmeklētāju. Lielākā daļa šī muzeja apmeklētāju – Šauļu pilsētas un Šauļu apriņķa pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, sākumskolas klašu skolēni un skolotāji. Daudzi mazie skolēni ŠU dabas muzejā eksponētos dzīvniekus redz pirmo reizi, viņi uzmanīgi klausās pedagoga stāstījumā un labprāt runā par redzētajiem dzīvnieku pasaules pārstāvjiem. Muzeju apmeklē arī viesi no ārvalstīm – te jau ir pabijuši vairāk nekā 30 valstu pārstāvji.
Informācija ir sagatavota, balstoties uz H. Volodkas, V. Lukavičienes (2009) metodisko līdzekli „Dzīvnieku pasaule: mūsu prieks un rūpes”. Šauļi: Šiaurės Lietuva (H. Volodka, V. Lukavičienė „Gyvūnijos pasaulis: mūsų džiaugsmas ir rūpestis”. Šiauliai: Šiaurės Lietuva).

Atsauksmes

Komentēt