Budžeta iestāde Šauļu tūrisma informācijas centrs
Vilniaus 213-90, LT-76348 Šauļi

GIRNIKU SVĒTKALNS

Dabas objekti

Sniegtā pakalpojuma atrašanās vieta

Šauļu rajons

Girniku svētkalns uzskatāms par augstāko kalnu Šauļu rajonā (183,4 m.). No paugura atveras reģionālā parka, Žemaitijas augstieņu, Šaulu, Kuršēnu, Kurtuvēnu panorāma. Teikas atgādina, ka šeit ir bijusi svēta vieta. Tās stāsta par kalnā apglabātu milžu māti Kurtuovi, zemes dzelmē pazudušu baznīcu, par akmeni kalna virsotnē, uz kuru degusi svētā uguns. Katru gadu 22. semtembrī, svinot 1236.g. Saules kauju, Girniku svētkalnā tiek aizdegta baltu vienības uguns. 1905.g. paugura virsotnē bija uzcelts pirmais piemineklis, paredzēts lietuviešu preses aizlieguma atsaukšanas piemiņai. Paugura nogāzes ziemeļdaļā atrodas Pirmā pasaules kara karavīru kapi.

Atsauksmes

Komentēt