ŠIAULIŲ GELEŽINKELIO MUZIEJAUS JUBILIEJINĖ SAVAITĖ

Šventės, festivaliai

Muziejus:

Vieta – Dubijos g. 26, Šiauliai

>> Foto kampelis – lankytojai bus kviečiami išbandyti istorines geležinkelininkų uniformas, kepures ir regimuosius signalus bei pasidaryti nuotrauką. Norintys, galės įsikelti į soc. tinklus, pažymėti jubiliejinę grotažymę, pagal kurią bus išrinkta originaliausia nuotrauka ir apdovanota muziejaus prizu.

>> Lankytojų knyga prabyla – Paroda iš įdomiausių lankytojų palinkėjimų, rinktų per visą muziejaus gyvavimo laikotarpį lankytojų knygoje. Tai - lyg kelionė laiku. Keitėsi žmonių raštai, kalba, lūkesčiai ir požiūriai į muziejų, kultūrą ir geležinkelius. Dalis lankytojų atras ir savo rašytus palinkėjimus. Greta, dabarties lankytojai galės priklijuoti ir savo palinkėjimą muziejui.

>> Dokumentinis filmas apie muziejaus istoriją.

>> Jubiliejaus viešinimo akcija muziejaus facebook profilyje.

>> Žaidimas Geležinių lobių medžioklė – įtraukiantis lankytojus į savarankišką eksponatų pažinimą. Atradus visus ar daugumą užkoduotų eksponatų, lankytojai užduočių lapą išmaino į muziejaus prizus.

Geležinkelio stotis:

Vieta – Dubijos g. 44, Šiauliai

>> Paroda apie muziejaus istoriją – nuotraukos iš ekspozicijų, lankytojų mėgstamiausi eksponatai, svarbiausi istoriniai momentai, objektai. Bus vienas didelis arba du mažesni stendai, apžiūrimi iš 4 pusių. Eksponuojama keleivių rūmų viduje.