EDUKACINIS GYVOSIOS ISTORIJOS RENGINYS „SMETONIŠKOS MINDAUGINĖS“

Kiti renginiai

„Smetoniškos Mindauginės“ – tai Liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos iškilmės, šiauliečių susipažinimo, atnaujinimo pažinčių ir džiaugsmo šventė. Tai šventei viskas prirengta, šokiams šventė išdekoruota, daug įvairių patogumų. Prie to mes turėsime stilizuotą Šiaulių tarpukario miestelį, kur kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti kino teatre „Kapitol“, išsiųsti laišką pašte, pasidaryti fotografijos atvaizdą fotoateljė, pasigražinti kirpykloje, pabuvoti policijos nuovadoj ir Šiaulių apygardos teisme, prieinamomis kainomis apsiprekinti krautuvėlėse ir vaistinėje „Valerijonas“, susipažinti su odininko ir siuvėjo dirbtuvėlėmis, prisiminti vaikystę pradžios mokykloje, skautų stovyklavietėje ar vaikų darželyje, stebėti imtynes.

Programą išpildys:

12.00–12.40 Iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija (Prisikėlimo aikštėje)

13.00–13.30 Gyvasis vaizdelis „Iškilmingas prezidento Antano Smetonos atvykimas ir šiauliečių pasveikinimas“

13.40–14.30 Grupės „The Ditties“ koncertas

14.40–14.50 Gyvasis vaizdelis „Valerijono“ vaistinėje „Tą visą stropus tardymas išaiškins“

15.00–16.00 Grupės „Smetonos ūsai“ koncertas

16.10–16.20 Gyvasis vaizdelis pašte „Meilės ir kančių rapsodija“

16.30–16.55 Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių grupės „Vajaunas“ (meno vad. R. Laugalis), Šiaulių Didždvario gimnazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblio „Šėltinis“ tėvelių grupės „Šėvulis“ (vad. Greta Šveikauskaitė) pasirodymas

17.10–17.25 Gyvasis vaizdelis kirpyklos salone „Kuomet Jūs einate sušukuoti pusei metų...“

17.35–18.30 Grupės „Home Jazz Band“ koncertas

18.40–18.50 Gyvasis vaizdelis kino teatre „Draugiškas pasičiupinėjimas“

18.55–19.35 Akmenės kultūros namų romansų grupės „Akmenės vyrai“ (meno vad. A Vaičiakauskas) koncertas

19.40–19.50 Gyvasis vaizdelis Šiaulių apygardos teisme „Moters grožis pražūtingas“

20.00–21.00 Grupės „The Schwings Band“ pasirodymas su šokėjais

21.00 Visuotinis „Tautiškos giesmės“ giedojimas

Gyvuosiuose vaizdeliuose savo talentą Tamstoms parodys šaunūs Šiaulių krašto artistai: Naisių vasaros teatro, Šiaulių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro „Durys“ ir Šiaulių menų mokyklos vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ (rež. V. Dargis ir D. Dargienė) aktoriai.

Į šokius įžangos nebus – visą laiką galėsime šokti dykai! Linksminkitės ir džiaukitės sulaukę Liepos 6 d., nes tai bus nepaprasta proga visus pažįstamus ir gimines susitikti. Visi nuoširdžiai kviečiami atvykti.

Mūsų visų naudai prašome Tamstų šios linksmos šventės teritorijoje dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones, kultūringai laikytis atstumų bei vykdyti visus saugumo reikalavimus. Širdingai iš kalno tariame ačiū!

Būtina išankstinė registracija. Registraciją rasite čia: https://bit.ly/2Txfy3I.

Renginys gali būti filmuojamas ir fotografuojamas.