AIZSARDZĪBAS UN MILITĀRĀS IZGLĪTĪBAS CENTRS

Interesantas vietas, Šauļi

Sniegtā pakalpojuma atrašanās vieta

Šauļu pilsēta

Aizsardzības un militārās izglītības centrs it neakadēmiska Vēstures un Filozofijas katedras struktūrvienība, kuras darbs tieši saistīts ar militāro izglītību.

Centrs savu darbību pozicionē kā patriotiskās audzināšanas pasākumus, uzmanību koncentrējot uz Lietuvas brīvības cīņām un neatkarības atgūšanu 20. gs. Izglītības centrā nepārtraukti tiek atjaunotas 1918.–1920. gada un 1944.–1953. gada cīņām veltītas ekspozīcijas. Apmeklētājiem ir iespēja, klausoties stāstījumus un aplūkojot eksponātus, tuvāk iepazīties ar gatavību un iespējām aizstāvēt Tēvzemi.

Īpaša uzmanība tiek veltīta jaunatnes (skolēnu) audzināšanai, pedagoģijas prakses laikā nodarbībās iesaistot Šauļu universitātes studentus.

Lai apmeklētu Aizsardzības un militārās izglītības centru, jāsazinās ar Vēstures un filozofijas katedru.

Atsauksmes

Komentēt