Šiaulių turizmo informacijos centras

KELMĖS KRAŠTAS: SAKMĖS, ETNOGRAFIJA, TARMĖ

Vaikams ir moksleiviams

Teikiamos paslaugos vieta

Kelmės rajonas

Užsiėmimas vyksta keliose vietose. Dalyviai yra muziejininko vedami nuo vieno Kelmės dvaro ansamblio pastato prie kito, vėliau per rūmų sales. Užsiėmimo metu moksleiviai išgirsta Kelmės krašto tarme sekamas sakmes, patys suvaidina vienos sakmės pabaigą, pamokomi tarmiškai kalbėti apie tradicinę senųjų Kelmės krašto gyventojų buitį ir papročius. Programos pabaigoje dalyviai pamokomi „kulti“ spragilais, tarmiškai dainuojant kūlėjų dainelę.

Trukmė – 1 val.

Dalyvių skaičius – iki 30.

Dalyvių amžius – 7-14 m.

Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 1 EUR. Užsiėmimas užsisakomas iš anksto.

Atsiliepimai

Komentuoti